เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

นโยบายต่อต้านการปลอมแปลง

Kingston จับมือกับ OpSec เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงลิขสิทธิ์

OpSec online logo

Kingston® ได้ร่วมมือกับ OpSec® เพื่อหาทางปกป้องชื่อทางการค้าของ Kingston ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ OpSec Online™ Brand Protection ทำหน้าที่ป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ถูกต้อง การปลอมแปลงลิขสิทธิ์ และการลักลอบจำหน่ายสินค้าติดแบรนด์ของบริษัท เทคโนโลยีขั้นสูงจาก OpSec Online จะทำหน้าที่ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาว่ามีธุรกิจใดที่ปลอมแปลงลิขสิทธิ์หรือไม่ หลังจากนั้นจะปิดการทำงานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ บริษัทนำเสนอระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการปกป้องชื่อเสียง รายได้และความสัมพันธ์ทางธุรกิจของแบรนด์ชั้นนำของโลก