เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Supermicro - X12SCV-LVDS Motherboard

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  0 GB (Removable)

 • สูงสุด

  64 GB

 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 NVMe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron Intel W480

  Intel Core i3 10th Gen Intel W480

  Intel Core i5 10th Gen Intel W480

  Intel Core i7 10th Gen Intel W480

  Intel Core i9 10th Gen Intel W480

  Intel Pentium Intel W480

  Intel Xeon W-1200 Series Intel W480

หมายเหตุเกี่ยวกับโครงร่างการทำงานที่สำคัญ

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model and number of modules installed.
 • Depending on which processor you install, different memory modules are required. ONLY Intel Xeon processors support ECC SODIMMs, all other processors require non-ECC SODIMMs. Mixing ECC and non-ECC modules is not recommended.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). A 64-bit Operating System is required to utilize more than 4GB of memory.

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ