เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Dell/Alienware - Precision Mobile Workstation M6700

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  2 GB (Removable)

 • สูงสุด

  16 GB with i5 or i7 Dual Core CPU

  32 GB with i7 Quad Core or Extreme Edition CPU

 • i5 or i7 Dual Core CPU:

  2 GB
 • i7 Quad Core or Extreme CPU:

  2 GB
 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s) with i5 or i7 Dual Core CPU

  4 Socket(s) with i7 Quad Core or Extreme Edition CPU

 • Intel Core i5 Intel QM77

  Intel Core i7 Intel QM77

  Intel Core i7 Extreme Edition Intel QM77

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ