Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - Precision Mobile Workstation M6700

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB with i5 or i7 Dual Core CPU

  32 GB with i7 Quad Core or Extreme Edition CPU

 • i5 or i7 Dual Core CPU:

  2 GB
 • i7 Quad Core or Extreme CPU:

  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s) with i5 or i7 Dual Core CPU

  4 Socket(s) with i7 Quad Core or Extreme Edition CPU

 • Intel Core i5 Intel QM77

  Intel Core i7 Intel QM77

  Intel Core i7 Extreme Edition Intel QM77

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn