เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Dell/Alienware - XPS L421X Laptop

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • สูงสุด

  8 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  8 GB
 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i5 3xxx Intel HM77

  Intel Core i7 3xxx Intel HM77

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ