Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - XPS L421X Laptop

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i5 3xxx Intel HM77

  Intel Core i7 3xxx Intel HM77

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn