เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

DDR5 5200MT/s* ECC Unbuffered DIMM

หน่วยความจำตระกูล Kingston Server Premier
DDR5 5200MT/s* ECC Unbuffered DIMM
เลขชิ้นส่วน ความจุ อันดับ รายละเอียดทางเทคนิค PCN
KSM52E42BS8KM-16HA 16GB 1R PDF PCN ซื้อ
KSM52E42BD8KM-32HA 32GB 2R PDF PCN ซื้อ
    ความจุ
    อันดับ