Закон Великої Британії про сучасне рабство

Фінансовий рік, що закінчується 31 грудня 2021 року

Компанія Kingston Technology Corporation і її представництва в усьому світі (далі разом – «Kingston») – це компанія зі США, яка виробляє пристрої для зберігання даних. Станом на червень 2021 року компанія Kingston продала лінійку ігрової периферії HyperX. У Kingston є представництва в багатьох країнах світу, а продукцію компанії представлено на ринках майже всього світу. Таким чином, ми не лише зобов’язані, а й прагнемо підтримувати права людини в усьому світі. Ми не терпимо жодних форм сучасного рабства, до яких належать примусова, підневільна (зокрема, боргова залежність) або кабальна праця, недобровільна праця у в’язниці, рабство або торгівля людьми, що здійснюються будь-яким постачальником компанії Kingston із будь-якою метою.

Зобов’язання Kingston щодо заборони сучасного рабства – це частина більшої ініціативи щодо забезпечення відповідності стандартів Kingston нашим основним цінностям: заохочення ділової добросовісності й етичної поведінки, а також прозорості та звітності ланцюжків постачання. Ми прагнемо бути відповідальними в соціальному й екологічному планах, а також здійснювати сильний і позитивний вклад у життя спільнот і людей, яких обслуговує компанія та її працівники. Ми прагнемо постачати продукцію через компанії та ланцюжок постачання, у яких поважають права людини та гідність праці, дотримуючись законодавства, яке забороняє сучасне рабство, у безпосередній діяльності Kingston’s або в ланцюжку постачань.

Структура, бізнес і ланцюжок постачання

Kingston – це провідний виробник чіпів та модулів пам’яті, а також пристроїв із флеш-пам’яттю, таких, як SSD- та USB-накопичувачі, SD-картки й пристрої читання карток пам’яті. Kingston отримує прибуток переважно від продажу продукції, OEM-послуг і контрактного виробництва. У боротьбі із сучасним рабством ми покладаємося на надійні відносини з нашими постачальниками в усьому світі, які виробляють продукцію або надають послуги від нашого імені.

Kingston працює з багатьма постачальниками в усьому світі, які підтримують функціонування компанії та наші бізнес-операції, зокрема виробництво обладнання й роботу з підрядниками. Саме тому компанія Kingston уживає заходи для забезпечення того, щоби наші постачальники розробили політики й практичні заходи, за допомогою яких вони можуть запобігти розвитку практики сучасного рабства у своїх ланцюжках постачання.

Внутрішнє керівництво, звітність і програми

Працівники компанії Kingston в усьому світі прагнуть забезпечити дотримання етичних норм, зокрема трудових прав і прав людини, здоров’я та безпеку працівників, безпечні підходи до роботи, урахування впливу на навколишнє середовище, а також підтримку наших спільнот в усьому світі. Вище керівництво Kingston, корпоративні керівники й працівники спільно працюють над тим, щоб запобігати будь-яким формам сучасного рабства, і продовжують пошук покращень у межах наших внутрішніх програм.

Kingston проводить щорічну оцінку ризиків корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), щоб оцінити ризики в межах наших процесів і ділових операцій. Програму оцінки ризиків КСВ розроблено на основі Кодексу поведінки та стандартів RBA компанії Kingston, а також федерального або місцевого законодавства країни чи регіону. Будь-які результати оцінки ризиків КСВ буде розглянуто відповідним чином, щоб мінімізувати наявність ризиків у внутрішніх процесах. Крім того, Kingston щороку проводить оцінку ризиків корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), щоб оцінити ризики в межах наших процесів і ділових операцій. Програму оцінки ризиків КСВ розроблено на основі Кодексу поведінки та стандартів RBA компанії Kingston, а також федерального або місцевого законодавства країни чи регіону. Будь-які результати оцінки ризиків КСВ буде розглянуто відповідним чином, щоб мінімізувати наявність ризиків у внутрішніх процесах.

У компанії Kingston твердо впевнені, що наша відповідальність за належну пильність включає в себе й прозорість. Про нашу відданість корпоративній соціальній відповідальності, зокрема наші зусилля з боротьби із сучасним рабством, можна дізнатись у нашому щорічному звіті Глобальної ініціативи зі звітності (GRI). Звіт GRI містить детальну інформацію про компанію Kingston як організацію через її фінансову й операційну діяльність, публікується на нашому вебсайті та доступний для громадськості. Прозоре надання інформації через платформу GRI забезпечує звітність Kingston і демонструє відданість компанії запобіганню сучасному рабству.

Політики, що стосуються етичної поведінки й запобігання сучасному рабству

У Kingston діє Кодекс поведінки, у якому викладено очікування як щодо працівників компанії Kingston, так і щодо наших постачальників. Кодекс поведінки Kingston установлює політики, спрямовані на захист здоров’я, безпеки й етичного поводження з працівниками, що забороняють сучасне рабство в будь-якій формі. Очікується, що працівники, підрядники й постачальники компанії Kingston дотримуватимуться нашого Коду поведінки для дотримання внутрішніх стандартів звітності й процедур відповідальності для будь-яких сторін, що не дотримуються стандартів Kingston щодо сучасного рабства. Kingston забезпечує роботу механізмів звітності й розгляду скарг, що доступні як для працівників, так і для зовнішніх сторін. Kingston розглядатиме будь-які повідомлення про торгівлю людьми й рабство в компанії або її ланцюжку постачання та вживатиме відповідні заходи, щоб усунути виявлені проблеми. Протягом попереднього фінансового року таких повідомлень не надходило.

Додаткову інформацію див. в Кодексі поведінки Kingston.

Зобов’язання Kingston щодо пом’якшення наслідків сучасного рабства за допомогою належної пильності й керування постачальниками

Одним зі способів, за допомогою яких компанія Kingston виявляє належну пильність, є наше постійне членство в союзі відповідальної ділової поведінки (Responsible Business Alliance, RBA). Як член RBA ми прагнемо забезпечити відповідність своїх політик і діяльності положенням a href="https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/" target="_blank">Кодексу поведінки RBA, а також підтримувати наших постачальників і підрядників та заохочувати їх робити те саме. Для членства в RBA потрібно, окрім іншого, щоб члени організації мали чітку позицію проти сучасного рабства.

Членство в RBA включає в себе не лише ймовірність того, що компанію Kingston буде перевірено іншими членами RBA, але й можливість надіслати запит на проведення аудиту RBA для наших постачальників. Аудити RBA проводяться для оцінки політик і практик постачальників щодо ризиків і контролю сучасного рабства, систем їхнього керування, а також для нагляду за їхніми постачальниками. Аудити RBA проводяться сторонніми організаціями, які сертифіковано союзом RBA.

Аудити постачальників Kingston допомагають підвищити обізнаність нашого ланцюжка постачальників, а також поліпшують їхні зусилля щодо зниження ризиків сучасного рабства. Компанія Kingston проводить аудити постачальників, використовуючи керівні принципи аудитів RBA і дотримуючись структури RBA для коригувальних заходів і подальшого контролю. Подальші аудити проводяться, щоб ужити коригувальні заходи та забезпечити звітність постачальників, а також забезпечити постійне покращення їхньої діяльності, пов’язаної з боротьбою із сучасним рабством. Через проблеми зі здоров’ям і безпекою під час пандемії COVID-19 компанія Kingston не змогла провести заплановані особисті аудити постачальників у 2021 році. Замість особистих аудитів було проведено онлайн-аудити низки постачальників. Ми розробили план проведення аудитів на 2022 рік, що включає в себе особисті аудити постачальників.

Крім того, Kingston просить постачальників заповнити анкети самостійної оцінки (SAQ) щодо їхніх умов праці та програми КСВ. SAQ дадуть нам змогу виявити тривожні сигнали, пов’язані з трудовими відносинами, які можуть вплинути на наше рішення щодо продовження чи зміни поточних відносин із постачальником.

Компанія Kingston розробила й підтримує програму щодо конфліктів під час добування мінералів (Conflict Minerals Program) як частину нашого зобов’язання допомогти покінчити із сучасним рабством. Kingston є членом ініціативи з відповідального добування мінералів (Responsible Minerals Initiative, RMI), у межах якої реалізується низка програм, спрямованих на боротьбу із сучасним рабством і дитячою працею. Членство в RMI дає Kingston змогу керувати ланцюжком постачань і організувати його таким чином, щоб у ньому не здійснювалося добування цінних мінералів (наразі олово, вольфрам, тантал, золото й кобальт) із шахт, які фінансують сучасне рабство й дитячу працю.

Навчання

Kingston продовжує розробляти й запроваджувати навчальні програми щодо КСВ в кожному зі своїх регіональних підрозділів. Це навчання містить Кодекс поведінки Kingston, який іще раз нагадує про те, що наші працівники, підрядники й постачальники повинні дотримуватися чинного законодавства та повідомляти про факти незаконної чи неетичної діяльності.

Вище керівництво, корпоративні керівники й працівники, що безпосередньо відповідальні за управління ланцюжками постачань на наших найбільших виробничих майданчиках, регулярно проходять навчання щодо Закону Великої Британії про сучасне рабство (UK Modern Slavery Act), завдяки якому вони зможуть виявляти тривожні ознаки сучасного рабства в ланцюжку постачань. Наразі ми працюємо над подальшим покращенням цієї навчальної програми, щоб застосувати її в усіх наших підрозділах в усьому світі.

Оцінка ефективності й звітність щодо неї

Kingston планує аудити RBA і проводить власні аудити постачальників і їхніх підприємств. Під час цих аудитів здійснюються поглиблені екскурсії об’єктом, зустрічі з керівництвом, опитування працівників на робочих місцях, аналіз документів і оцінка суміжних областей, як-от гуртожитків, їдалень, очисних споруд і складів. Протокол аудиту призначено для оцінки діяльності постачальника у сферах, які охоплює Кодекс поведінки, зокрема ризику сучасного рабства.

Як згадувалося вище, результати аудитів RBA і Kingston ретельно відслідковуються, щоб забезпечити ефективність коригувальних заходів.

Kingston визнає обмеженість аудитів. Саме тому компанія здійснила оцінку матеріалів, призначених на 2021 рік, щоб визначити, які теми, відповідно до цілей сталого розвитку ООН, є важливими для наших внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін. Унаслідок проведеного оцінювання було визначено, що важливими є такі теми:

  1. Охорона праці й техніка безпеки
  2. Добробут співробітників і умови праці
  3. Етика ведення бізнесу

На основі результатів цієї оцінки Kingston планує постійно оцінювати будь-які можливості для покращення в межах цих тем у нашій діяльності, а також діяльності наших постачальників. Такий підхід пов’язано з нашим зобов’язанням заборонити сучасне рабство й повністю відповідає його принципам. Ми періодично проводитимемо оцінку матеріалів, щоб забезпечити їх відповідність потребам наших внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін.

Крім того, Kingston розсилає наш Кодекс поведінки та листи прямим постачальникам, щоб вони підтвердили, що матеріали, які містяться в продукції Kingston, відповідають законодавству щодо сучасного рабства країни або країн, у яких вони здійснюють ділову діяльність.

Повідомлення про порушення чи проблеми, пов’язані із сучасним рабством

У кожному регіональному представництві Kingston діє політика корпоративного інформування, яка дає працівникам і підрядникам змогу повідомити про порушення. Ці інструменти доступні кількома мовами, завдяки чому можна анонімно повідомити про порушення. Їх використання активно заохочується через внутрішні політики, повідомлення й навчання. Дія таких інструментів також поширюється й на наших постачальників через Кодекс поведінки Kingston. Нашим Кодексом поведінки також забороняється переслідування за повідомлення про порушення.

Якщо через наші канали надходить інформація про будь-які порушення щодо сучасного рабства, Kingston координує свої дії з відповідними зацікавленими сторонами, щоб провести розслідування й вирішити проблему. Як було зазначено раніше, ужиті заходи можуть призвести до зниження обсягів або призупинення ділової діяльності з постачальником чи повного припинення бізнес-активності з ним. Будь-які повідомлення про внутрішні порушення можуть призвести до відповідних дисциплінарних стягнень або звільнення працівника.

Схвалення

Цю Заяву про сучасне рабство у Великій Британії (UK Modern Slavery Statement) було схвалено віцепрезидентом з адміністративних питань компанії Kingston Technology Company, Inc. і схвалено правлінням Kingston Technology Europe Co LLP та Kingston Digital Europe Co LLP.

Цю заяву здійснено відповідно до вимог Закону Великої Британії про сучасне рабство. Вона також використовується для виконання вимог Закону Каліфорнії щодо прозорості ланцюжків постачання (The California Transparency in Supply Chains Act, SB 657) і Закону Австралії про сучасне рабство (Australia Modern Slavery Act).

Віцепрезидент з адміністративних питань
Lawrence Gonzales signature
Лоуренс Ґонзалес (Lawrence Gonzales)
Дата: 28.06.2022

Попередні річні звіти (лише англійською мовою)

2021

2020

2019

2018

2017