DDR5 4800MT/s* ECC Registered DIMM

Dòng sản phẩm RAM Server Premier của Kingston
DDR5 4800MT/s* ECC Registered DIMM
Mã Sản Phẩm Dung lượng Cấu tạo Chip Xếp hạng DRAM MFR Phiên bản Đế bán dẫn Kiểm soát linh kiện Thông số PCN
KSM48R40BS8-16HA 16GB X8 1R Hynix A DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BS8-16MD 16GB X8 1R Micron D DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BS8KMM-16HMR 16GB X8 1R Hynix M Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BS8TMI-16HAI 16GB X8 1R Hynix A Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BS8TMI-16MDI 16GB X8 1R Micron D Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD8-32HA 32GB X8 2R Hynix A DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD8-32MD 32GB X8 2R Micron D DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD8KMM-32HMR 32GB X8 2R Hynix M Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD8TMI-32HAI 32GB X8 2R Hynix A Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD8TMI-32MDI 32GB X8 2R Kingston D Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BS4TMI-32HAI 32GB X4 1R Hynix M Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BS4TMI-32MDI 32GB X4 1R Micron D Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BS4TMM-32HMR 32GB X4 1R Hynix M Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD4-64HA 64GB X4 2R Hynix A DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD4-64MD 64GB X4 2R Micron D DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD4TMI-64HAI 64GB X4 2R Hynix A Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD4TMI-64MDI 64GB X4 2R Micron D Full Lock PDF PCN Mua
KSM48R40BD4TMM-64HMR 64GB X4 2R Hynix M Full Lock PDF PCN Mua
  Dung lượng
  Cấu tạo Chip
  Xếp hạng
  DRAM MFR
  Phiên bản Đế bán dẫn
  Kiểm soát linh kiện