Ứng dụng quét PC của Kingston phân tích bộ nhớ cùng thiết bị lưu trữ hiện tại trong hệ thống của bạn và đưa ra các tùy chọn nâng cấp tương thích phù hợp với thông số kỹ thuật của hệ thống. Đưa ra đề xuất phù hợp nhất cho hiệu suất tối ưu hoặc tìm sản phẩm thay thế hoàn hảo.

Ứng dụng quét PC Kingston không cài đặt phần mềm bổ sung trên máy tính của bạn, đồng thời cũng không truy cập dữ liệu cá nhân.

Quét hệ thống của bạn

Tải xuống ngay hôm nay

Điều khoản và Điều kiện

Chính sách Quyền riêng tư

Tìm kiếm sản phẩm

Bạn đã biết mình cần tìm gì chưa? Nhập mã số hệ thống/thiết bị hoặc bộ phận bạn muốn và nhận ngay thông tin bạn cần.

Tìm kiếm theo Hệ thống/Thiết bị

Chỉ cần nhập tên thương hiệu và số model hoặc mã sản phẩm hệ thống máy tính hoặc thiết bị kỹ thuật số để tìm ra sản phẩm Kingston bạn cần.

Tìm theo Mã sản phẩm

Tìm kiếm theo mã sản phẩm Kingston, mã sản phẩm của nhà phân phối hoặc mã sản phẩm tương đương của nhà sản xuất.

Yêu cầu hệ thống
PC
Windows 10 trở lên
Kích thước Tập tin
547K
Phiên bản
1.2
Hệ điều hành Windows

- Bấm nút “Download Now” (Tải xuống ngay) và chọn “Save File” (Lưu tập tin) khi được hỏi

- Khi tải xong, bấm vào tập tin và chọn “Open” (Mở) từ danh sách thả xuống

- Quá trình quét sẽ bắt đầu ngay lập tức

- Sau khi quét xong, ứng dụng quét sẽ điều hướng tới trang web hiển thị kết quả

Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng quét PC của Kingston quét những gì?

Ứng dụng quét PC của Kingston không truy cập dữ liệu cá nhân hay vi phạm các biện pháp bảo mật hệ thống của bạn theo bất kỳ cách nào. Ứng dụng quét đánh giá thông tin hệ thống được lưu trữ trong BIOS máy tính và đưa ra đề xuất về các sản phẩm Kingston có thể giúp cải thiện hiệu suất hệ thống của bạn.

Tôi có thể sử dụng Ứng dụng quét PC Kingston để làm gì?

Không, điều này trái với các Điều khoản & điều kiện mà bạn đồng ý khi tải Ứng dụng quét PC Kingston xuống.

Cách gỡ ứng dụng quét PC Kingston sau khi sử dụng xong?

Chỉ cần xóa tệp KingstonPCScanner.exe mà bạn đã tải xuống. Không cần làm gì khác.

Video liên quan