support category wireless
MobileLite Wireless (MLW221)

MobileLite Wireless - Hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp

Đầu đọc MobileLite Wireless có hai địa chỉ MAC: Một dành cho LAN và một dành cho WAN để bắc cầu. Địa chỉ MAC ghi ở mặt sau của thiết bị là địa chỉ MAC cho LAN và nó sẽ không giống với địa chỉ MAC cho WAN.Địa chỉ MAC cho WAN là một số HEX (0-9 và A-F) lớn hơn số nằm ở mặt sau của thiết bị.

FAQ: KFR-070513-MLW-12

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay