Dłoń unosząca się nad klawiaturą komputera manipuluje wyświetlaczem hologramowym

Czym jest oprogramowanie do ochrony danych?

Ochrona danych to praktyka ochrony informacji cyfrowych przed nieautoryzowanym dostępem, uszkodzeniem lub kradzieżą. Pojęcie to obejmuje wszystkie formy ochrony informacji, począwszy od fizycznego zabezpieczenia sprzętu, kontroli dostępu, logicznego zabezpieczenia oprogramowania, a skończywszy na zasadach i procedurach organizacyjnych.

Właściwie wdrożone środki ochrony danych pozwalają chronić dane organizacji przed cyberprzestępczością, błędami ludzkimi, a nawet zagrożeniami wewnętrznymi. Ochrona danych wymaga również narzędzi i technologii zwiększających zdolność organizacji do kontrolowania własnego wykorzystania danych. Narzędzia te mogą także umożliwiać szyfrowanie, utajnianie i maskowanie poufnych danych. Najlepiej, aby ochrona danych pozwoliła również zautomatyzować raportowanie, usprawnić audyty i łatwiej spełnić wymogi regulacyjne.

Na całym świecie organizacje inwestują w ochronę danych, aby chronić swoje marki, własność intelektualną i informacje o klientach, a także zapewnić sobie kontrolę nad kluczową infrastrukturą. Niezapewnienie wystarczających i odpowiednich środków ochrony danych może skutkować ich naruszeniem. Naruszenia danych mogą kosztować miliony dolarów z tytułu ugód, grzywien i utraconych korzyści biznesowych. W ankietach większość konsumentów twierdzi, że zrezygnowałaby z usług firmy, która dopuściła do naruszenia danych, ponieważ wykorzystanie skutecznego oprogramowania do ochrony danych jest integralnym elementem sukcesu firmy.

Rodzaje ochrony danych

Postać w skórzanej kurtce siedzi i pracuje na laptopie w ciemności oświetlona światłem monitora. Na obraz nakładają się paski jasnego światła neonowego i linie kodu.

Dostępnych jest wiele rodzajów zabezpieczeń danych. Niektóre z nich opierają się na rozwiązaniach sprzętowych, ale większość jest oparta na oprogramowaniu.

 • Szyfrowanie: szyfrowanie plików i baz danych to ostatnia linia obrony danych wrażliwych. Może ono opierać się na rozwiązaniu sprzętowym lub na oprogramowaniu.
 • Wymazywanie danych: oprogramowanie jest wykorzystywane do całkowitego nadpisywania wszystkich śladów po danych. Jest to bezpieczniejsza metoda niż usuwanie danych.
 • Maskowanie danych: ukrywa informacje umożliwiające identyfikację osób, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć aplikacje lub szkolić się, korzystając z prawdziwych danych.
 • Wykrywanie i klasyfikacja danych: automatyzacja procesu identyfikacji informacji wrażliwych oraz oceny i eliminacji słabych punktów.
 • Monitorowanie aktywności danych i plików: narzędzia te analizują wzorce wykorzystania danych, aby zabezpieczenia mogły identyfikować zagrożenia, wykrywać anomalie i sprawdzać, kto uzyskuje dostęp do danych. Możliwe jest również wdrożenie funkcji dynamicznego blokowania i alertów.
 • Ocena podatności i analiza ryzyka: narzędzia te wykrywają i ograniczają luki w zabezpieczeniach (np. błędną konfigurację lub słabe hasła). Potrafią także identyfikować źródła danych narażone na zagrożenie.
 • Automatyczne raportowanie zgodności: rozwiązania do ochrony danych z funkcjami automatycznego raportowania mogą zapewnić scentralizowane repozytorium na potrzeby audytów zgodności w całym przedsiębiorstwie.

Należy pamiętać, że chociaż szyfrowanie jest jednym z najlepszych sposobów na ochronę danych, szyfrowanie programowe jest łatwiejsze do obejścia lub usunięcia niż szyfrowanie sprzętowe. Jeśli ktoś poważnie myśli o zastosowaniu szyfrowania w strategii ochrony danych swojej organizacji, powinien zainwestować w rozwiązanie oparte na szyfrowaniu sprzętowym.

Narzędzia i technologie służące do ochrony danych powinny potrafić określić, gdzie znajdują się dane, śledzić, kto ma do nich dostęp, i blokować niepożądane operacje, takie jak działania wysokiego ryzyka i niebezpieczne przenoszenie plików.

Kompleksowa strategia ochrony danych powinna obejmować ludzi, procesy i technologie. Dla ustanowienia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i zasad istotne są zarówno kultura, jak i odpowiednie narzędzia. Tylko holistyczne podejście do ochrony danych może sprawić, że stanie się ona priorytetem we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

Strategie ochrony danych

Istnieje wiele zasad ochrony danych, których zastosowanie może poprawić sytuację organizacji. Jedną z nich jest zarządzanie dostępem. Dzięki ścisłej kontroli dostępu do baz danych, sieci i kont administracyjnych oraz ograniczeniu uprzywilejowanego dostępu do jak najmniejszej liczby osób, organizacje mogą zmniejszyć zagrożenie dla najbardziej wrażliwych informacji. Gdy słyszymy o „dostępie z najniższym poziomem uprawnień”, jest to pewna wskazówka, że dana organizacja poważnie traktuje zarządzanie dostępem. W dbającej o bezpieczeństwo firmie pracownicy powinni mieć uprawnienia dostępu niezbędne do wykonywania swoich zadań służbowych – nic ponadto.

Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji to kolejna zasada służąca solidnej ochronie danych. Należy dbać o to, aby pracownicy firmy zawsze korzystali z najnowszych wersji oprogramowania z uwzględnieniem wszystkich poprawek i aktualizacji. Daje to pewność, że wszelkie luki w zabezpieczeniach wykryte w oprogramowaniu nie zostaną wykorzystane jako punkty wejścia do firmowej sieci.

Mocnym „kandydatem” do uwzględnienia w każdym planie ochrony danych jest także oprogramowanie do monitorowania bezpieczeństwa sieci i punktów końcowych. Wdrożenie narzędzi umożliwiających wykrywanie zagrożeń i zarządzanie nimi, a także narzędzi i platform reagowania zarówno dla systemów lokalnych, jak i systemów w chmurze, może znacznie ograniczyć ryzyko i prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa danych.

Jednak żadna z tych zasad nie będzie skuteczna, jeśli edukacja pracowników nie będzie sama w sobie filarem strategii ochrony danych organizacji. Dlatego głównym przedmiotem starań każdej organizacji, a zwłaszcza tych, w których znaczna część pracowników ma do czynienia z danymi osobowymi, powinno być szkolenie na temat prawidłowego korzystania z niezbędnego oprogramowania do ochrony danych oraz ogólnych zasad ich ochrony, obejmujących m.in. zagadnienia socjotechniki i „higieny” haseł.

Dlaczego należy inwestować w ochronę danych

Postać w koszuli i marynarce stoi przy biurku, patrząc na tablet. Nałożone na siebie grafiki wykresów liniowych i interfejsów narzędzi ochrony danych.

Ochrona danych oferuje wiele korzyści firmom, które w nią inwestują.

 • Ochrona informacji wrażliwych: firmy mają tendencję do gromadzenia dużych ilości danych wrażliwych lub danych osobowych. Oprogramowanie do ochrony danych przechowuje te dane tam, gdzie powinny się znajdować, a także pomaga uniknąć katastrofy wskutek ich naruszenia.
 • Ochrona reputacji organizacji: solidny plan ochrony danych pozwala chronić prywatność pracowników, partnerów i klientów, jednocześnie budując zaufanie do organizacji.
 • Zapobieganie manipulowaniu danymi: hakerzy mogą usuwać, uszkadzać lub modyfikować dane, wprowadzać oprogramowanie ransomware itp. Skuteczne zabezpieczenie danych może chronić firmę przed niepożądanymi skutkami takich działań.
 • Przewaga nad konkurencją: organizacja skutecznie chroniąca wrażliwe dane może wyróżnić się na tle rywali. Każdy konkurent, który ucierpi z powodu wycieku danych, utraci część swoich osiągnięć oraz możliwości rozwoju, na czym może zyskać Twoja firma.

Oprogramowanie do ochrony danych jest nieodzownym elementem strategii IT każdej organizacji. Chroń swoich klientów i pracowników, stosując zabezpieczenia wysokiej jakości.

#KingstonIsWithYou

Ikona usługi Zapytaj eksperta firmy Kingston na płytce drukowanej chipsetu

Zapytaj eksperta

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, należy poznać cele bezpieczeństwa swojego projektu. Skorzystaj ze wskazówek ekspertów firmy Kingston.

Zapytaj eksperta

Powiązane artykuły