มือกำลังเลื่อนไปที่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหน้าจอโฮโลแกรมพร้อม ๆ กับล็อคโฟลเดอร์ส่วนกลางของไดเรคทอรี่ขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนเว็บ

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคือการปกป้องข้อมูลดิจิตอลจากการสืบค้น ทำความเสียหาย หรือล้วงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวคิดนี้ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยยของข้อมูลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพสำหรับฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุมการใช้งาน การรักษาความปลอดภัยทางตรรกะสำหรับซอฟต์แวร์ หรือนโยบายและกระบวนการในเชิงโครงสร้าง

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องข้อมูลของหน่วยงานจากอาชญากรรมไซเบอร์ ข้อผิดพลาดจากคน และภัยคุกคามจากบุคคลภายในเอง อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลยังต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเสริมความสามารถของหน่วยงานในการเข้าใจรูปแบบการใช้งานข้อมูลของตน ยูทิลิตี้เหล่านี้ยังสามารถเข้ารหัส แก้ไข และปกปิดข้อมูลที่อ่อนไหวได้อีกด้วย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลยังครอบคลุมไปถึงระบบการแจ้งข้อมูลอัตโนมัติ การปรับประสานระบบตรวจสอบ และรองรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกมีการลงทุนด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องแบรนด์ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลของลูกค้า และเพื่อกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ หรือไม่จัดหาระบบรองรับที่เพียงพออาจนำไปสู่ปัญหาการเจาะระบบข้อมูลได้ การเจาะข้อมูลอาจนำไปสู่การสูญเสียหลายล้านเหรียญจากการไกล่เกลี่ย ค่าปรับ และการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จากผลการสำรวจพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ระบุว่าจะไม่เลือกบริษัทที่มีประวัติข้อมูลรั่วไหลเนื่องจากซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท

ประเภทของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ภาพคนใส่เสื้อหนังกำลังนั่งทำงานกับโน้ตบุ๊กในที่มืด และเห็นแสงสลัวจากไฟของจอภาพ หลอดไฟนีออนสว่างจ้าและบรรทัดรหัสข้อมูลถูกเน้นในภาพ

มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่หลายประเภท ทั้งแบบทำงานผ่านฮาร์ดแวร์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานผ่านซอฟต์แวร์

 • การเข้ารหัส: การเข้ารหัสไฟล์และฐานข้อมูลเป็นด่านสุดท้ายในการป้องกันข้อมูลที่อ่อนไหวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการทำงานผ่านฮาร์ดแวร์หรือผ่านซอฟต์แวร์
 • การลบข้อมูล: ซอฟต์แวร์จะเขียนทับข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับข้อมูล ซึ่งจะปลอดภัยมากกว่าการลบแบบปกติ
 • การปกปิดข้อมูล: ซ่อนข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) เพื่อให้ทีมงานสามารถพัฒนาแอพหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลจริงได้
 • การสืบค้นและจำแนกประเภทข้อมูล: ระบบอัตโนมัติในการระบุข้อมูลที่อ่อนไหวและประเมินข้อมูลเพื่อแก้ไขจุดเปราะบางต่าง ๆ
 • ระบบตรวจติดตามข้อมูลและการดำเนินการกับไฟล์ข้อมูล: เครื่องมือจะทำหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบการใช้ข้อมูลเพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถระบุปัจจัยเสี่ยง ความผิดปกติ และประเมินว่าใครที่สืบค้นข้อมูล ทั้งยังสามารถทำการบล็อคและแจ้งเตือนได้อีกด้วย
 • ระบบประเมินจุดเปราะบาง/วิเคราะห์ความเสี่ยง: เครื่องมือจะตรวจหาและแก้ไขจุดเปราะบางต่าง ๆ เช่น การกำหนดโครงร่างการทำงานที่ไม่ถูกต้อง sinvรหัสผ่านที่เดาได้ง่าย โดยสามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เสี่ยงต่อการถูกรุกล้ำ
 • ระบบแจ้งข้อมูลด้านการควบคุมมาตรฐานอัตโนมัติ: ระบบป้องกันข้อมูลที่มีฟังก์ชั่นแจ้งข้อมูลอัตโนมัติสามารถทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลส่วนกลางเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานแบบครอบคลุมทั้งองค์กร

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแม้การเข้ารหัสจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แต่การเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์นั้นง่ายต่อการหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกมากกว่าการเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ หากคุณจริงจังในการใช้ระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในหน่วยงานของคุณ ขอแนะนำให้เลือกใช้ระบบเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์

เครื่องมือและเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะต้องรู้ว่าข้อมูลจัดเก็บไว้ในที่ใด ใครที่สืบค้นข้อมูล รวมทั้งสามารถบล็อคการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรรมที่มีความเสี่ยงสูง และการเคลื่อนย้ายไฟล์ที่เป็นอันตราย

แนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมจะต้องอาศัยทั้งคน กระบวนการ และเทคโนโลยีประสานกันไป ทั้งวัฒนธรรมองค์กรและชุดเครื่องมือต่าง ๆ ล้วนมีความสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมและนโยบายที่เหมาะสม แนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมเท่านั้นที่จะทำให้การรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญทั่วทุกด้านภายในหน่วยงาน

กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มีนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมากมายที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้เพื่อให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ระบบจัดการการใช้งานเป็นหนึ่งในนโยบายดังกล่าว การกำกับดูแลฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และการใช้งานบัญชีผู้ดูแลระบบอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการจำกัดสิทธิ์ใช้งานแบบพิเศษให้เฉพาะกับคนที่จำเป็น เป็นวิธีที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหวจากการถูกเปิดเผยและนำไปสู่ปัญหามากมาย เวลาที่ได้ยินคำว่า ‘สิทธิ์ใช้งานระดับต่ำสุด’ แสดงว่าหน่วยงานมีการจัดการด้านสิทธิ์ใช้งานอย่างจริงจัง ในธุรกิจที่มีความปลอดภัยสูง พนักงานจะได้รับสิทธิ์ใช้งานในระบบเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำงานเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นเป็นอีกนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานในบริษัทของคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดที่บริษัทใช้ โดยจะต้องติดตั้งชุดข้อมูลแก้ไขหรือข้อมูลอัพเดตให้ครบถ้วน วิธีนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ซอฟต์แวร์ตรวจพบจะไม่กลายเป็นสาเหตุในการคุกคามระบบเครือข่ายในที่ทำงานของคุณ

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายและปลายทางเป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญในแผนการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ระบบตรวจหาและจัดการภัยคุกคาม และเครื่องมือจัดการสถานการณ์ รวมทั้งแพลตฟอร์มรองรับระบบการทำงานในพื้นที่และคลาวด์ ก็สามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสในการล้วงข้อมูลได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตามนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่มีประสิทธิภาพหากไม่มีการให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแก่พนักงานอย่างจริงจัง ดังนั้น คำแนะนำในการใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง และคำแนะนำโดยรวมเกี่ยวกับหลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั่วไป เช่น วิศวกรรมทางสังคมและการกำกับดูแลรหัสผ่าน ควรเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญเป็นหลัก โดยเฉพาะหน่วยงานที่พนักงานจำนวนมากต้องจัดการกับข้อมูลระบุตัวบุคคล

ทำไมต้องลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ภาพคนใส่เสื้อเชิ้ตและแจ็คเก็ตยืนอยู่ที่โต๊ะทำงานกำลังอ่านข้อมูลจากแท็บเล็ต ภาพแผนภูมิเส้นและอินเทอร์เฟซการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแสดงอยู่ด้านหน้า

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมอบประโยชน์หลายประการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เลือกลงทุน

 • การปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว: ผู้ประกอบการมักมีการจัดเก็บข้อมูลที่อ่อนไหวและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นจำนวนมาก ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะคอยดูแลข้อมูลเหล่านี้อย่างเหมาะสมและป้องกันความเสียหายจากการถูกล้วงข้อมูลอย่างเต็มที่
 • การปกป้องชื่อเสียงของหน่วยงาน: แผนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน พันธมิตร และลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานของคุณ
 • การป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูล: แฮคเกอร์สามารถลบ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือแก้ไขข้อมูล รวมถึงส่งแรนซัมแวร์หรือทำการใด ๆ ที่เลวร้ายกว่านี้ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยปกป้องธุรกิจจากผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้
 • ก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง: หน่วยงานที่มีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นสำหรับข้อมูลที่อ่อนไหวจะมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง คู่แข่งที่ประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหลจะสูญเสียความก้าวหน้าและโอกาสในการพัฒนาอย่างมาก ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องดีสำหรับคุณในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นอย่างยิ่งในแผนงานด้าน IT ของหน่วยงาน ปกป้องลูกค้าและพนักงานของคุณด้วยการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ

#KingstonIsWithYou

ไอคอน Ask an Expert ของ Kingston บนชิปเซ็ตของแผงวงจร

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง