การ์ด SD และ microSD ที่คลาสความเร็วระดับต่าง ๆ

คำแนะนำเกี่ยวกับคลาสความเร็วสำหรับการ์ดการ์ด SD และ microSD

SD Association ได้มีการกำหนดมาตรฐานพิกัดความเร็วของเมมโมรี่การ์ดไว้ โดยเรียกเป็นคลาสความเร็ว โดยเป็นการระบุความเร็วในการเขียนข้อมูลต่อเนื่องสัมบูรณ์ขั้นต่ำสำหรับการ์ด SD และ microSD โดยแบ่งออกเป็นสามคลาสความเร็วได้แก่

 • Speed Class
 • UHS Speed Class
 • Video Speed Class
คลาสความเร็วUHS Speed ClassVideo Speed Class
เครื่องหมาย "Speed Class" เครื่องหมาย "UHS Speed Class"  เครื่องหมาย "Video Speed Class"

ตัวเลขที่กำกับด้วยสัญลักษณ์ “C” ในวงกลม หรือ “V” ติดกันหรือรอบ ๆ ใช้ระบุคลาสความเร็วของเมมโมรี่การ์ด ผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์ระบุคลาสความเร็วเหล่านี้เพื่อแจ้งประเภทคลาสความเร็วและคุณสมบัติการทำงานไว้ที่เมมโมรี่การ์ด โดยจัดไว้ให้เพื่อช่วยให้สะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกเมมโมรี่การ์ดที่มีความเร็วที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของตน

Speed Class

คลาสความเร็วตัวแรกซึ่งเป็นตัวดั้งเดิมสุดจะกำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัว “C” มีพิกัดการทำงานอยู่สี่รุ่นสำหรับ Speed Class ได้แก่

 • C2 (Class 2): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำ 2MB/s
 • C4 (Class 4): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำ 4MB/s
 • C6 (Class 6): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำ 6MB/s
 • C10 (Class 10): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำ 10MB/s

ความเร็วในการเขียนตามลำดับขั้นต่ำคลาสความเร็วฟอร์แมตวิดีโอที่รองรับ
คลาสความเร็ว UHS Speed
Class
Video Speed Class (ใหม่) วิดีโอ 8K วิดีโอ 4K Full HD /
วิดีโอ HD
วิดีโอ
มาตรฐาน
ความเร็วที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของอุปกรณ์บันทึก/เปิดเล่นแต่ละตัวแม้จะเป็นฟอร์แมตเดียวกันก็ตามตามthe same format.
90MB/วิ
60MB/วิ
30MB/วิ
10MB/วิ
6MB/วิ
4MB/วิ
2MB/วิ

C2 เป็นคลาสความเร็วที่ต่ำที่สุด โดย C10 ถือเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรม เนื่องจากอุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ ต้องการการรองรับความเร็วใหม่ ๆ ที่สูงกว่าเดิมและมีขีดความสามารถมากกว่าเดิม ปัจจุบันเราจึงแทบไม่พบเห็นการ์ด Class 2-6 อีกต่อไป C10 มักเป็นคลาสความเร็วขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน และเป็นเมมโมรี่การ์ดที่ถูกจัดจำหน่ายในตลาดมากที่สุด

UHS Speed Class

คลาสความเร็วถัดไปคือ UHS (Ultra-High-Speed) Speed Class โดยจะกำกับด้วยสัญลักษณ์ตัว “U” มีพิกัดการทำงานอยู่สองรุ่นสำหรับ UHS Speed Class ได้แก่

 • U1 (UHS Speed Class 1): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 10MB/s
 • U3 (UHS Speed Class 3): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 30MB/s

UHS Speed Class เป็นการ์ดประเภทที่ใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันมากกว่า Speed Class และกล้องระดับสูงหลาย ๆ รุ่นกำหนดให้ใช้เมมโมรี่การ์ด U3 เป็นอย่างน้อยสำหรับบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง UHS Speed Class เป็นการระบุความสามารถในการเขียนข้อมูลต่อเนื่องขั้นต่ำเพื่อบันทึกวิดีโอ โดยถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์บันทึกวิดีโอ 4K ที่ต้องการความเร็วในการเขียนระดับสูง ในเบื้องต้น กล้องบันทึกวิดีโอ 4K จะต้องใช้การ์ด SD ความเร็วอย่างน้อยที่ระดับ U3

สิ่งที่ทำให้เมมโมรี่การ์ด U1 และ U3 เหนือกว่า Speed Class ก็คือบัสอินเทอร์เฟซ UHS สองแบบได้แก่

 • UHS-I: ซึ่งมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลทางทฤษฎีสูงสุดที่ 104MB/s
 • UHS-II: ซึ่งมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลทางทฤษฎีสูงสุดที่ 312MB/s

ทั้งเมมโมรี่การ์ด U1 และ U3 สามารถทำงานกับอินเทอร์เฟซ UHS-I แต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับบัสอินเทอร์เฟซ UHS-II

บัสอินเทอร์เฟซ UHS เหล่านี้ใช้ระบุความเร็วในการอ่านและเขียนทางทฤษฎีซึ่งไม่เหมือนกับคลาสความเร็วที่ใช้ระบุความเร็วในการเขียนข้อมูลแบบต่อเนื่อง บัสอินเทอร์เฟซ UHS จะกำกับด้วยตัวเลขโรมันได้แก่ “I” หรือ “II” ที่ด้านหน้าของการ์ด ความเร็วบัสเป็นอัตราการถ่ายโอนข้อมูลเชิงทฤษฎีของอินเทอร์เฟซ ส่วนการ์ด SD ที่กำกับเป็น U3 จะมีความเร็วในการเขียนข้อมูลต่อเนื่องของตัวการ์ดเองที่ 30MB/s เช่น การ์ด UHS-I U3 รับประกันความเร็วในการเขียนที่ 30MB/s แต่อาจเขียนและอ่านข้อมูลได้มากถึง 104MB/s หากใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับบัสอินเทอร์เฟซ UHS-I

การ์ดที่รองรับ UHS-II จะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ถึง 312MB/s บัสอินเทอร์เฟซ UHS รองรับการทำงานกับมาตรฐานรุ่นก่อนหน้า คุณจึงสามารถใช้การ์ด UHS-II กับอุปกรณ์ที่รองรับ UHS-I แต่จะไม่ได้ความเร็วระดับ UHS-II เนื่องจากการ์ดจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นระดับ UHS-I ที่ต่ำกว่า ทั้งการ์ดและบัสอินเทอร์เฟซจะต้องรองรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Video Speed Class

มาตรฐาน Video Speed Class ล่าสุดพัฒนาขึ้นมาสำหรับวิดีโอความละเอียดที่สูงกว่า รวมทั้งฟังก์ชั่นในการบันทึก เช่น สตรีมวิดีโอหลายช่องทางพร้อมกัน การเก็บภาพแบบ 360 องศา ข้อมูล VR หรือวิดีโอระดับ 4K และ 8K โดยจะกำกับด้วยสัญลักษณ์ตัว “V” Video Speed Class มีระดับการทำงานอยู่ห้ารุ่นได้แก่

 • V6 (Video Speed Class 6): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 6MB/s
 • V10 (Video Speed Class 10): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 10MB/s
 • V30 (Video Speed Class 30): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 30MB/s
 • V60 (Video Speed Class 60): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 60MB/s
 • V90 (Video Speed Class 90): ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 90MB/s

Video Speed Class ถือเป็นมาตรฐานพิเศษเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากบัสอินเทอร์เฟซทั้ง UHS-I และ UHS-II คลาสความเร็ว V6 - V90 สามารถใช้งานบัสอินเทอร์เฟซ UHS-II ได้ แต่บัสอินเทอร์เฟซ UHS-I จะรองรับเฉพาะเมมโมรี่การ์ดคลาสความเร็วที่ V6 - V30 เท่านั้น

Video Speed Class ถือเป็นมาตรฐานที่เร็วที่สุดในปัจจุบันและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษ วิดีโอคุณภาพสูงหรือการบันทึกหลายไฟล์พร้อมกันผ่านโดรน และการบันทึกกล้องแบบ 360 องศา โดยรองรับฟอร์แมต HD สูงสุดระดับ 8K ในโดรน กล้อง 360 องศา กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวและกล้อง VR

คุณสามารถค้นหาการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเลือกคลาสความเร็วที่เท่ากับหรือสูงกว่าที่กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ เช่น หากอุปกรณ์กำหนดให้ใช้เมมโมรี่การ์ด Class 4 คุณจะสามารถใช้การ์ด Speed Class 4, 6 หรือ 10 ก็ได้ หากอุปกรณ์ของคุณกำหนดให้ต้องใช้การ์ด UHS Speed Class 1 คุณจะสามารถใช้ UHS Speed Class 1 หรือ 3 ก็ได้ และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้กับ Video Speed Class เช่นกัน การใช้การ์ดที่มีพิกัดเหนือกว่าเงื่อนไขความเร็วที่กำหนดสำหรับอุปกรณ์จะยังคงรองรับการทำงานได้ตามปกติ แต่คุณจะไม่ได้ประโยชน์จากความเร็วที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์รองรับคลาสความเร็วที่ต่ำกว่า

#KingstonIsWithYou

บทความที่เกี่ยวข้อง