แพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์ AMD EPYC เจน 4 “Genoa”

แพลตฟอร์มสถาปัตยกรรม AMD EPYC เจน 4 พัฒนาจากสถาปัตยกรรมย่อส่วน AMD “Zen 4” และใช้ชื่อรหัสว่า “Genoa” พร้อมทั้งเน้นการใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ 1P และ 2P ระบบเซิร์ฟเวอร์ DDR5 ตัวแรกของ AMD รองรับความเร็วหน่วยความจำสูงสุดถึง 4800MT/s ถึงสิบสองช่องสัญญาณต่อโปรเซสเซอร์, แกนประมวลผลสูงสุด 96 ชุด (192 กระบวนงาน), PCIe Gen 5 จำนวน 128 ช่องสัญญาณ, CXL 1.1+ จำนวน 64 ช่องสัญญาณ ตลอดจนใช้กระบวนการลิโทกราฟีขนาด 5nm ดังนั้นนี่คือแพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์ที่เป็นการปฏิวัติขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลในวันนี้และสำหรับโจทย์การประมวลผลในวันหน้า

การใช้งานตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ปัญญาประดิษฐ์
 • ระบบมัลติคลาวด์
 • HPC (High Performance Computing)
 • เครือข่าย 5G
 • เครือข่ายเสมือนจริงรุ่นใหม่
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
หน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์

เบื้องต้น

AMD EPYC™ (Genoa) 9004/8004 Series เจน 4

 • รองรับหน่วยความจำสูงสุด 6TB (เทราไบต์) ต่อโปรเซสเซอร์
 • รองรับ DDR5 Registered DIMMs1 สูงสุด 4800MT/s อัตราการถ่ายโอนข้อมูลเทียบเท่า 38.4GB/s ต่อโมดูล

สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ

12 ช่องสัญญาณ, 12 ซ็อคเก็ตต่อ CPU, 1 DPC

สถาปัตยกรรมหน่วยความจำแบบสิบสองช่องสัญญาณที่ติดตั้งแบบสองแถวต่อโปรเซสเซอร์ โปรเซสเซอร์แต่ละตัวสามารถทำงานกับหน่วยความจำ 12 หรือ 24 แถว (ตามโครงสร้างเมนบอร์ด) เพื่อให้ได้แบนด์วิธหน่วยความจำรวมสูงสุด

 • 12 ช่องสัญญาณหน่วยความจำต่อโปรเซสเซอร์
 • สูงสุด 2 DIMM ต่อช่องสัญญาณ
 • สูงสุด 24 DIMM ต่อโปรเซสเซอร์

หลักเกณฑ์ในการติดตั้งของ AMD

(12 ช่องสัญญาณ, 12 ซ็อคเก็ตต่อ CPU, 1 DPC)

 
AMD EPYC™ (GENOA) 9004 SERIES – 1DPC
 
AMD EPYC™ (GENOA) 9004 SERIES – 1DPC
ประเภทโมดูล/แรงค์
ประเภทโมดูล/แรงค์
1 DIMM ต่อ Channel 1 DPC
Registered DIMM (RDIMM)
Registered DIMM (RDIMM)
4800
 
ประเภทโมดูล/แรงค์
Registered DIMM (RDIMM)

หลักเกณฑ์ในการติดตั้งของ AMD

(12 ช่องสัญญาณ, 24 ซ็อคเก็ตต่อ CPU, 2 DPC)

 
AMD EPYC™ (GENOA) 9004 SERIES – 1 DPC
AMD EPYC™ (GENOA) 9004 SERIES – 2 DPC
 
AMD EPYC™ (GENOA) 9004 SERIES – 1 DPC
AMD EPYC™ (GENOA) 9004 SERIES – 2 DPC
ประเภทโมดูล/แรงค์
ประเภทโมดูล/แรงค์
1 DIMM ต่อ Channel 1 DPC
2 DIMM ต่อ Channel 2 DPC
Registered DIMM (RDIMM)
Registered DIMM (RDIMM)
4800
4400 (1R + 1R) 4000 (2R + 1R/2R + 2R)
 
ประเภทโมดูล/แรงค์
Registered DIMM (RDIMM)
สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำ

สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำ

Kingston สามารถให้ขอเสนอแนะแบบเป็นส่วนตัวกับคุณ รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับประโยชน์ในการกำหนดโครงร่างการทำงานแบบต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความจุสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดโครงร่างการทำงานมีความรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยคุณในการอัพเกรดหน่วยความจำอย่างถูกต้อง

Ask an Expert

ทำไมถึงควรเลือกผลิตภัณฑ์จาก Kingston