support category memory cards
CF Elite Pro - CF-S (CF-S)

CF Elite Pro - CF-S - การสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย

นี่เป็นข้อจำกัดของระบบ FAT หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลมากขึ้นไปยังการ์ดนี้ คุณจะต้องลบข้อมูลที่มีอยู่ในการ์ดและสร้างโฟลเดอร์ขึ้นในการ์ดเพื่อคัดลอกไฟล์ลงไป หลังดำเนินการตามนี้ คุณจะสามารถโอนข้อมูลลงในการ์ดได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถฟอร์แมตการ์ดใหม่เป็นระบบ FAT32 ทั้งนี้อุปกรณ์ของคุณที่ใช้ร่วมกับการ์ดจะต้องรองรับระบบไฟล์นี้

FAQ: KFC-012611-GEN-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เป็นปัญหาการรองรับการทำงานระหว่างการ์ดและตัวอุปกรณ์ อาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไม่รองรับความจุของการ์ดหรือการ์ดใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าตัวอุปกรณ์ ในบางกรณีอาจต้องมีการอัพเดตอุปกรณ์เพื่อให้สามารถรองรับการ์ดรุ่นใหม่หรือที่มีขนาดใหญ่ได้ ตรวจสอบว่าการ์ดใดบ้างที่อุปกรณ์ของคุณรองรับได้จากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือจากเว็บไซต์ของเรา

FAQ: KFC-012711-GEN-04

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Kingston ไม่ได้จำหน่ายสื่อบันทึกข้อมูลแฟลชแบบกำหนดรหัสผ่านไว้ รหัสผ่านอาจถูกกำหนดขึ้นโดยโปรแกรมภายนอกหรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถค้นข้อมูลได้ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อปลดล็อคหรือใช้รหัสล็อคของโทรศัพท์มือถือเพื่อปลดล็อค

FAQ: KFC-012611-GEN-06

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

พิกัดตัว X เป็นหน่วยวัดประสิทธิภาพของการ์ด โดยใช้เป็นตัวหารความเร็วในการเขียนข้อมูลของการ์ดที่ 150KB/s* กล่าวคือคุณสามารถระบุความเร็วในการเขียนข้อมูลของการ์ดได้โดยการคูณค่าตัว X ด้วย 150KB/s เช่น

50X = 50(ตัวคูณ) x 150KB/วิ = 7.5 MB/วิ

* 1 KB = 1,000 ไบต์; 1 MB = 1 ล้านไบต์

FAQ: KFC-012611-GEN-05

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ เราไม่ได้ผลิตแฟลชการ์ดไว้ใช้เป็นอุปกรณ์บู๊ต ดิสก์ภายในหรือสื่อข้อมูลสำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการ

FAQ: KFC-011911-GEN-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640