Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Chính sách chống hàng giả

Kingston hợp tác với OpSec để đưa ra các giải pháp chống giả mạo.

OpSec online logo

Kingston® đã hợp tác với OpSec® để bảo vệ thương hiệu được tin cậy Kingston. OpSec Online™ Brand Protection ngăn ngừa việc lạm dụng thương hiệu, giả mạo và kinh doanh sản phẩm có thương hiệu thông qua các kênh không chính thức. Công nghệ tiên tiến của OpSec Online theo dõi hệ thống Internet toàn cầu, tích cực tìm kiếm và buộc những công ty liên quan đến sản phẩm giả mạo phải đóng cửa. Công ty mang đến sự bảo vệ tối ưu cho danh tiếng, doanh thu và các mối quan hệ của những thương hiệu hàng đầu thế giới.