เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

support category card readers
MobileLite G4 (FCR-MLG4)

MobileLite G4 - การสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย

Windows assigns new drive letters to the next available physical drive. It will sometimes take the same drive letter as a network drive for this reason. This is a common problem with removable storage devices. Please use the following procedure to resolve this problem.

  1. With the reader plugged into a USB port, type Computer Management in the Windows Search bar and press Enter.
  2. Select Disk Management on the left window pane.
  3. Locate the reader on the right window pane.
  4. Right-click on the drive and select “Change Drive Letter and Paths” and assign it a new drive letter that is not being used by a mapped network drive.
  5. Go back to “Computer” and open it to see if the reader is assigned the drive letter you chose.

FAQ: KFR-011411-GEN-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เกิดจากการจำกัดกระแสไฟ แม้ว่าอุปกรณ์ USB บางตัวอาจทำงานได้ดีกับพอร์ต USB เหล่านี้ แต่อุปกรณ์ USB 2.0 High Speed มักต้องใช้กระแสไฟมากกว่านี้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องเสียบรีดเดอร์เข้ากับที่พอร์ต USB หลักโดยตรง พอร์ต USB เหล่านี้มักอยู่ด้านหลังเคสคอมพิวเตอร์. หากเป็นระบบโน้ตบุ๊ก โปรดลองใช้พอร์ต USB ทุกพอร์ตทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของโน้ตบุ๊ก หากยังคงไม่พบรีดเดอร์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ

FAQ: KFR-011411-GEN-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ตัวอ่านนี้รองรับการ์ด SDXC ทั้งนี้การ์ด SDXC ส่วนใหญ่ใช้ระบบไฟล์ exFAT อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่รองรับการ์ด SDXC เช่น กล้องดิจิตอล สามารถอ่านระบบไฟล์นี้ได้ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้รองรับ exFAT หรือสามารถอัพเดตให้รองรับ exFAT ได้

FAQ: KFR-032312-MLG3-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ตัวอ่านนี้รองรับการ์ด SDXC ทั้งนี้การ์ด SDXC ส่วนใหญ่ใช้ระบบไฟล์ exFAT อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่รองรับการ์ด SDXC เช่น กล้องดิจิตอล สามารถอ่านระบบไฟล์นี้ได้ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้รองรับ exFAT หรือสามารถอัพเดตให้รองรับ exFAT ได้

FAQ: KFR-032312-MLG3-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Windows assigns new drive letters to the next available physical drive. It will sometimes take the same drive letter as a network drive for this reason. This is a common problem with removable storage devices. Please use the following procedure to resolve this problem.

  1. With the reader plugged into a USB port, type Computer Management in the Windows Search bar and press Enter.
  2. Select Disk Management on the left window pane.
  3. Locate the reader on the right window pane.
  4. Right-click on the drive and select “Change Drive Letter and Paths” and assign it a new drive letter that is not being used by a mapped network drive.
  5. Go back to “Computer” and open it to see if the reader is assigned the drive letter you chose.

FAQ: KFR-011411-GEN-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เกิดจากการจำกัดกระแสไฟ แม้ว่าอุปกรณ์ USB บางตัวอาจทำงานได้ดีกับพอร์ต USB เหล่านี้ แต่อุปกรณ์ USB 2.0 High Speed มักต้องใช้กระแสไฟมากกว่านี้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องเสียบรีดเดอร์เข้ากับที่พอร์ต USB หลักโดยตรง พอร์ต USB เหล่านี้มักอยู่ด้านหลังเคสคอมพิวเตอร์. หากเป็นระบบโน้ตบุ๊ก โปรดลองใช้พอร์ต USB ทุกพอร์ตทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของโน้ตบุ๊ก หากยังคงไม่พบรีดเดอร์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ

FAQ: KFR-011411-GEN-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?