Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

support category card readers
MobileLite G4 (FCR-MLG4)

MobileLite G4 - Hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp

Windows gán các kí tự ổ đĩa mới cho ổ đĩa vật lý sẵn có tiếp theo. Vì lý do này đôi khi Windows cũng sử dụng cùng ký tự ổ cứng làm ổ mạng. Đây là vấn đề thường gặp với các thiết bị lưu trữ có thể tháo rời. Vui lòng làm theo quy trình sau để giải quyết vấn đề này.

  1. Sau khi cắm đầu đọc vào cổng USB, nhấp chuột phải vào "Computer" (hoặc "My Computer") trên màn hình nền hoặc trong menu Start trên Thanh Tác vụ và chọn "Manage".
  2. Chọn Disk Management ở ô cửa sổ bên trái
  3. Tìm đầu đọc trên ô cửa sổ bên phải.
  4. Nhấp chuột phải vào ổ đĩa và chọn "Change Drive Letter and Paths", sau đó gán một kí tự ổ đĩa mới mà hiện tại ổ mạng được ánh xạ không sử dụng.
  5. Quay lại "Computer" và mở để xem liệu đầu đọc có được gán kí tự ổ đĩa mà bạn chọn hay không.

FAQ: KFR-011411-GEN-01

Thông tin này có hữu ích không?

Mặc dù một số thiết bị USB có thể hoạt động tốt tại các cổng USB này, các thiết bị USB 2.0 Tốc độ Cao thường cần nguồn điện lớn hơn. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần cắm đầu đọc trực tiếp vào một trong các cổng USB chính. Các cổng USB này thường nằm phía sau cây máy tính. Nếu là hệ thống máy tính xách tay, vui lòng thử mọi cổng USB nằm ở bên trái và bên phải của máy tính xách tay. Nếu đầu đọc vẫn không thể nhận, vui lòng liên hệ hỗ phận Hỗ trợ Kỹ thuật để được hỗ trợ.

FAQ: KFR-011411-GEN-02

Thông tin này có hữu ích không?

Đầu đọc này hỗ trợ thẻ SDXC.Xin lưu ý rằng đa số thẻ SDXC sử dụng hệ thống tập tin exFAT. Hầu hết các thiết bị nhận thẻ SDXC, như máy ảnh kỹ thuật số, đều đọc được hệ thống tập tin này.Do đó bạn cần chắc chắn hệ điều hành trên máy tính sẽ hỗ trợ exFAT hoặc có thể được cập nhật để hỗ trợ exFAT.

FAQ: KFR-032312-MLG3-01

Thông tin này có hữu ích không?

Đầu đọc này hỗ trợ thẻ SDXC.Xin lưu ý rằng đa số thẻ SDXC sử dụng hệ thống tập tin exFAT. Hầu hết các thiết bị nhận thẻ SDXC, như máy ảnh kỹ thuật số, đều đọc được hệ thống tập tin này.Do đó bạn cần chắc chắn hệ điều hành trên máy tính sẽ hỗ trợ exFAT hoặc có thể được cập nhật để hỗ trợ exFAT.

FAQ: KFR-032312-MLG3-01

Thông tin này có hữu ích không?

Windows gán các kí tự ổ đĩa mới cho ổ đĩa vật lý sẵn có tiếp theo. Vì lý do này đôi khi Windows cũng sử dụng cùng ký tự ổ cứng làm ổ mạng. Đây là vấn đề thường gặp với các thiết bị lưu trữ có thể tháo rời. Vui lòng làm theo quy trình sau để giải quyết vấn đề này.

  1. Sau khi cắm đầu đọc vào cổng USB, nhấp chuột phải vào "Computer" (hoặc "My Computer") trên màn hình nền hoặc trong menu Start trên Thanh Tác vụ và chọn "Manage".
  2. Chọn Disk Management ở ô cửa sổ bên trái
  3. Tìm đầu đọc trên ô cửa sổ bên phải.
  4. Nhấp chuột phải vào ổ đĩa và chọn "Change Drive Letter and Paths", sau đó gán một kí tự ổ đĩa mới mà hiện tại ổ mạng được ánh xạ không sử dụng.
  5. Quay lại "Computer" và mở để xem liệu đầu đọc có được gán kí tự ổ đĩa mà bạn chọn hay không.

FAQ: KFR-011411-GEN-01

Thông tin này có hữu ích không?

Mặc dù một số thiết bị USB có thể hoạt động tốt tại các cổng USB này, các thiết bị USB 2.0 Tốc độ Cao thường cần nguồn điện lớn hơn. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần cắm đầu đọc trực tiếp vào một trong các cổng USB chính. Các cổng USB này thường nằm phía sau cây máy tính. Nếu là hệ thống máy tính xách tay, vui lòng thử mọi cổng USB nằm ở bên trái và bên phải của máy tính xách tay. Nếu đầu đọc vẫn không thể nhận, vui lòng liên hệ hỗ phận Hỗ trợ Kỹ thuật để được hỗ trợ.

FAQ: KFR-011411-GEN-02

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Chat With Support

Trò chuyện ngay