Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

SSDs có thể được tích hợp như thế nào trong chiến lược Bộ lưu trữ được Định nghĩa bằng Phần mềm (SDS)

Những tiến bộ về công nghệ thường dẫn đến những công cụ mới nhằm giải quyết các thách thức kinh doanh và mang đến sự đổi mới, và kết quả là các cơ hội kinh doanh mới. Khi dữ liệu tăng trưởng về số lượng, mức độ liên quan cùng giá trị chiến lược và chiến thuật đối với các công ty thuộc mọi quy mô và lĩnh vực, điều trước đây là một vấn đề cơ bản trong lưu trữ và truy xuất dữ liệu đã trở nên ngày càng quan trọng đối với tương lai của doanh nghiệp. Được đề xuất như một loại hình sản phẩm phần mềm lưu trữ mới lần đầu tiên vào năm 2013, lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm (SDS) vẫn là một cách tiếp cận lưu trữ dữ liệu khá mới mẻ. Nó nhìn chung được định nghĩa là lưu trữ dữ liệu mà trong đó việc lập trình điều khiển các tác vụ liên quan đến lưu trữ được tách ra khỏi phần cứng lưu trữ vật lý. Là một phần của xu thế chung bao gồm mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN) và trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm, SDS có hai mục đích chính: tăng cường sự linh hoạt và cải thiện kinh tế học lưu trữ. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về SDS bao gồm các thuộc tính và lợi ích, thảo luận các yêu cầu về phần cứng để kích hoạt SDS, và vai trò của "Flash" hay ổ cứng thể rắn (SSD) trong việc nâng cao hiệu năng và độ tin cậy trong môi trường SDS và các lợi ích khác.

Đọc toàn bộ Sách trắng
Xem đồ họa thông tin

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.