SQL Server 2017 Windows Server 2019 Migration

Nâng cao Hiệu năng SQL Server và Giảm Chi phí với Ổ cứng thể rắn Doanh nghiệp Kingston.


Tải xuống sách trắng

Tiết kiệm Thời gian và Tiền bạc

Sách trắng cho thấy việc sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD) Doanh nghiệp DC500 Trung tâm Dữ liệu của Kingston Technology có thể giảm 39% chi phí vốn và giấy phép tổng thể của bạn như thế nào.

Các khối lượng công việc SQL Server 2008 có thể được di chuyển sang một giải pháp phần cứng và phần mềm hiện đại một cách tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng các máy chủ hiện đại và ổ cứng thể rắn (SSD) doanh nghiệp Kingston Technology DC500M với phiên bản Microsoft SQL 2017 Windows Server 2019 Datacenter.

Hầu hết các khách hàng cuối cùng cũng sẽ từ bỏ phần cứng từ hồi 2008 mà khối lượng công việc SQL Server 2008 hiện đang chạy trên đó và giờ có thể quyết định sẽ chạy khối lượng công việc đã di chuyển của họ trên phần cứng hiệu suất tin cậy cấp doanh nghiệp nào.

Tải xuống sách trắng

Tại sao điều này lại quan trọng?

Microsoft đã chuyển sang mô hình cấp giấy phép theo mỗi nhân cho cả SQL Server và Windows Server, khiến cho các quyết định về giấy phép trở nên phức tạp hơn, và các quyết định tồi về giấy phép trở nên đắt đỏ hơn.

Các lựa chọn được thông tin đầy đủ có thể giảm thiểu chi phí giấy phép phần mềm như chúng tôi sẽ chứng minh.

Sách trắng này sẽ làm rõ điều gì.

  • Ý nghĩa của việc này khi bạn nâng cấp các máy chủ SQL Server 2008 R2 của mình lên SQL Server 2017 là cắt giảm 75% chi phí giấy phép SQL Server của mình và đạt được hiệu năng tốt hơn.
  • Sử dụng ổ DC500M mang lại khả năng giảm số lượng vCore cần để đạt được hiệu năng tương tự cho các giải pháp cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn. Đây là bởi vì SSD Doanh nghiệp DC500M có thể xử lý nhiều giao dịch hơn với độ trễ thấp hơn.
  • Giảm số lượng máy chủ lưu trữ cần thiết và bạn giảm được chi phí cho cả phần cứng và giấy phép phần mềm.
  • Hợp nhất khối lượng công việc lớn hơn sử dụng ít nhân hơn yêu cầu ít giấy phép trên mỗi nhân hơn, giúp bạn đạt được những khoản tiết kiệm lớn.

#KingstonIsWithYou

Bài viết liên quan