กราฟิกนำเสนอคลาวด์กับตัวอักษร SDS เหนือภาพแนวเชื่อมต่อและชิปของแผงวงจร

Kingston SSD คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์

วิวัฒนาการของระบบจัดเก็บข้อมูล

ตัวแบบ 3 มิติโลกในเวลากลางคืนพร้อมแสงสว่างเมื่อมองจากอวกาศ พร้อมรังสีในแนวดิ่งและการแทนสัญลักษณ์ภาพเป็นแผงวงจร

ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกต้องมีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลอย่างรวดเร็วสำหรับการทำงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูล กระบวนการดังกล่าวทำให้ผู้นำด้าน IT ต้องมีการโอนย้ายแอพพลิเคชั่นและข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบคลาวด์ รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้งานในพื้นที่ของตน

SDS คืออะไร

ระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์ (SDS) คือระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีการตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมงานด้านการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งแยกส่วนจากฮาร์ดแวร์ทางกายภาพสำหรับจัดเก็บข้อมูล เทรนด์ใหม่กำลังก้าวเข้าสู่ระบบเครือข่ายเชิงซอฟต์แวร์ (SDN) และศูนย์ข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมาพร้อมความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ศูนย์ข้อมูลหลายแห่งในปัจจุบันต้องรองรับข้อมูลในระดับเพทาไบต์ในทุก ๆ วัน ในขณะที่ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเก่าก็เกือบเต็มขีดความสามารถอยู่แล้วในการรองรับความจุที่เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด

กราฟิกข้อมูลของเราจะทำให้คุณเข้าใจบทบาทของ SSD สำหรับศูนย์ข้อมูล (Solid State Drive) ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงานให้กับระบบการทำงานของ SDS

ถามผู้เชี่ยวชาญระบบ SSD

 ถามผู้เชี่ยวชาญระบบ SSD

Kingston ขอนำเสนอข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อดีต่าง ๆ ของ Enterprise SSD สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณ และ SSD ที่เหมาะกับการการทำงานของคุณที่ต้องการความสมดุลระหว่างงานอ่านและเขียนข้อมูลแบบสุ่มในระดับสูงและ IOPS ในระดับที่มีเสถียรภาพเต็มที่

ถามผู้เชี่ยวชาญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSD สำหรับองค์กร