support category ssd
Kingston FURY Renegade SSD (SFYR)

Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Hỗ trợ

Video

Acronis True Image 3:51

Nhân bản ổ HDD sang ổ SSD bằng Acronis True Image

780941297 3:19

Cách lắp đặt ổ SSD NVMe M.2 cho PlayStation® 5

How to Install an M.2 SSD in a Desktop PC 1:10

Cách lắp đặt SSD M.2 vào máy tính để bàn

How to Install an M.2 SSD in a Laptop 1:29

Cách lắp đặt SSD M.2 vào laptop

Các câu hỏi thường gặp

If you choose to customize your Kingston Fury Renegade SSD drive with a 3rd party heatsink, Kingston recommends placing it atop the Graphene Aluminum Heat Spreader for best thermal performance.

FAQ: KSD-200100-FURY-001

Thông tin này có hữu ích không?

Đây là điều bình thường với bộ lưu trữ flash, cho dù là ổ SSD trong hay bộ lưu trữ USB ngoài. Điều này một phần là do sự khác biệt trong cách nhà sản xuất bộ nhớ flash và ổ cứng đĩa quay tính toán megabyte. Nhà sản xuất ổ cứng tính toán một megabyte (hay 1.000x1.000 byte) bằng 1.000 KB, trong khi đó tính toán nhị phân cho bộ lưu trữ flash là 1.024 KB.

Ví dụ: Đối với thiết bị lưu trữ dựa trên flash có dung lượng 1 TB, Windows sẽ tính toán dung lượng là 931,32 GB. (1.000.000.000.000÷1.024÷1.024÷1.024=931,32 GB).

goài ra, Kingston dành một phần dung lượng cho việc định dạng và các chức năng khác như vi chương trình và/hoặc thông tin cụ thể cho bộ điều khiển. Do đó, một phần dung lượng không dành cho việc lưu trữ dữ liệu.

FAQ: KDT-010611-GEN-06

Thông tin này có hữu ích không?

Để xác định trình điều khiển NVMe đang sử dụng, bạn có thể chạy công cụ AS SSD Benchmark và lựa chọn ổ SSD NVMe Kingston từ trình đơn thả xuống. Lúc này, thông tin trình điều khiển đang được sử dụng cho ổ đó sẽ được hiển thị. Nếu là "iaStorAC", thì bạn đang sử dụng trình điều khiển của Intel. Nếu là "stornvme", thì bạn đang sử dụng trình điều khiển của Microsoft. Xin lưu ý: Ổ SSD NVMe Kingston là ổ cắm là chạy và do đó chúng tôi không cung cấp ổ bổ sung.

FAQ: KSD-001525-001-00

Thông tin này có hữu ích không?

If you choose to customize your Kingston Fury Renegade SSD drive with a 3rd party heatsink, Kingston recommends placing it atop the Graphene Aluminum Heat Spreader for best thermal performance.

FAQ: KSD-200100-FURY-001

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay