DC600M SSD สองชิ้นวางไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์
SSD สำหรับการใช้งานแบบผสมผสานระดับองค์กรพร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าดับ
DC600M
ซื้อ

SATA Enterprise SSD DC600M 2.5 นิ้ว สื่อบันทึกข้อมูล SATA 3.0 6Gbps สำหรับการใช้งานแบบผสมผสาน

Kingston’s DC600M SSD คือ SATA 3.0 SSD 6Gbps สำหรับศูนย์ข้อมูลเจนที่ 4 ที่เลือกใช้ 3D TLC NAND สำหรับ “การใช้งานแบบผสมผสาน” DC600M เหมาะสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงและทำงานร่วมกับ PLP ในตัวเชิงฮาร์ดแวร์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าทำให้ DC600M สามารถปกป้องข้อมูลกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับโดยไม่คาดคิดเพื่อลดโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายและทำให้มั่นใจได้ว่าไดร์ฟจะสามารถเริ่มการทำงานได้อย่างไร้ปัญหาเมื่อเครื่องได้รับไฟเลี้ยงทำงานแบบปกติอีกครั้ง DC600M ออกแบบมาเพื่อให้มีค่าหน่วงเวลาและ IOPS ที่สม่ำเสมอสำหรับผู้ประสานระบบ ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์และผู้ให้บริการคลาวด์

รองรับความจุ 480GB-7680GB1 เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลของคุณ

 • ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในศูนย์ข้อมูล
 • ระบบป้องกันไฟดับเชิงฮาร์ดแวร์
 • ค่าหน่วงเวลาและ IOPS ที่สม่ำเสมอ
 • ความจุสูงสุด 7680GB1

คุณสมบัติเด่น

ไอคอนภาพโล่พร้อมรู้สายฟ้าถูกขีดทับ

ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในศูนย์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการปริมาณมากในการใช้งาน Server RAID ที่มีค่าหน่วงเวลาที่ต่ำและค่า IO สม่ำเสมอตามเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญ

a hand loading a DC600M into a server rack

PLP เชิงฮาร์ดแวร์

ตัวเก็บประจุกรณีไฟฟ้าดับเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากกรณีไฟฟ้าดับโดยไม่คาดคิดและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

CGI แบบจำลองเรืองแสงของรูปกุญแจ

Quality of Service (QoS) ที่เป็นเลิศ2

ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและคาดการณ์ได้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

7680GB Kingston DC600M SSD

ความจุสูงสุด 7680GB

อัพเกรดและจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ขนาดความจุมากถึง 7680GB1

  ความจุ

    รายละเอียดทางเทคนิค

    ฟอร์มแฟคเตอร์ 2.5 นิ้ว
    อินเทอร์เฟซ SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – รองรับ SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
    ความจุ1 480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB, 7680GB
    NAND 3D TLC
    อ่าน/เขียนตามลำดับ 480GB – 560MBs/470MBs
    960GB – 560MBs/530MBs
    1,920GB – 560MBs/530MBs
    3,840GB – 560MBs/530MBs
    7680GB – 560MBs/530MBs
    อ่าน/เขียนสุ่ม 4k แบบคงที่ 480GB – 94,000/41,000 IOPS
    960GB – 94,000/65,000 IOPS
    1920GB – 94,000/78,000 IOPS
    3840GB – 94,000/59,000 IOPS
    7680GB – 94,000/34,000 IOPS
    คุณภาพในการให้บริการ (ค่าหน่วงเวลา)3,4,5(99.999) อ่าน/เขียนข้อมูล
    480GB – 180/110 uSec
    960GB – 3840GB – 200/300 uSec
    7680GB – 240/170 uSec
    ค่าหน่วงเวลาปกติ - อ่าน/เขียนข้อมูล <200 µs / <30 us3,4,5
    เสียบใช้งานได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ระบบกระจายการสึกหรอแบบคงที่และไดนามิค
    ชุดเครื่องมือ Enterprise SMART ระบบตรวจสอบเสถียรภาพในการทำงาน ข้อมูลสถิติการใช้งาน การคำนวณอายุการใช้งานที่เหลือ การกระจายการสึกหรอของชิ้นส่วน อุณหภูมิ
    ระบบป้องกันไฟดับเชิงฮาร์ดแวร์ ความทนทาน6 480GB – 876TBW, 1 DWPD (5 ปี), 1.66 DWPD (3 ปี)
    960GB – 1752TBW, 1 DWPD (5 ปี), 1.66 DWPD (3 ปี)
    1920GB – 3504TBW, 1 DWPD (5 ปี), 1.66 DWPD (3 ปี)
    3840GB – 7008TBW, 1 DWPD (5 ปี), 1.66 DWPD (3 ปี)
    7680GB – 14016TBW, 1 DWPD (5 ปี), 1.66 DWPD (3 ปี)
    อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน เปิดทิ้ง: 1.30W
    เฉลี่ย: 1.45W
    อ่านสูงสุด: 1.6W
    เขียนสูงสุด: 3.6W
    อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40°C ~ 85°C
    อุณหภูมิการทำงาน 0°C ~ 70°C
    ขนาด 133.35 x 41.24 x 7 มม.
    น้ำหนัก 92.34 ก.
    การสั่นสะเทือนขณะทำงาน 2.17G Peak (7–800Hz)
    การสั่นสะเทือนขณะไม่ทำงาน 20G Peak (10–2000Hz)
    MTBF 2 ล้านชั่วโมง
    UBER ≤10 -17
    การรับประกัน/บริการ รับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี7
    ถามผู้เชี่ยวชาญ

     ถามผู้เชี่ยวชาญระบบ SSD

    การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

    ถามผู้เชี่ยวชาญ

    วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

    บทความที่เกี่ยวข้อง