ภาพโฟกัสจาง ๆ บนแถวแร็คเซิร์ฟเวอร์ที่ซ้อนอยู่กับรหัสคอมพิวเตอร์สีต่าง ๆ

NVMe: การทำสำเนาข้อมูล (Redundancy) และ RAID

เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่า NVMe นำไปสู่โอกาสด้านเทคนิคใหม่ ๆ มากมายและทำให้เกิดความท้าทายสำหรับศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันอย่างไรบ้าง ในทางทฤษฎีแล้ว NVMe ช่วยให้สื่อบันทึกข้อมูลไม่ต้องพึ่งพาชุดควบคุมฮาร์ดแวร์อีกต่อไป ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเหนือกว่า SATA และ SAS อย่างมาก

นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการทำงาน หนึ่งในข้อกังวลที่สำคัญที่สุดของเราสำหรับผู้จัดการศูนย์ข้อมูลคือการทำสำเนาข้อมูล (Redundancy) แม้ว่าสื่อบันทึกข้อมูล NVMe จะสามารถเชื่อมต่อกับชุดควบคุมฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิมได้ แนวทางในการทำสำเนาข้อมูล (Redundancy) ผ่านแพลตฟอร์มสื่อบันทึกข้อมูลเชิงฮาร์ดแวร์ (SDS) ก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า

ในขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้ NVMe กันมากขึ้น แต่ก็ยังต้องมีการเรียนรู้กันต่อไปว่าจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่มากที่สุดได้อย่างไร และนี่ยิ่งจริงสำหรับองค์กรที่มีเกณฑ์มาตรฐาน SLA สูงเป็นพิเศษ

ผู้ผลิตชุดควบคุม RAID เชิงฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ NVMe อย่างเร่งด่วนเพื่อพัฒนาระบบสำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับ Backplane สำหรับเซิร์ฟเวอร์ U.2 ในปัจจุบันสำหรับ NVMe RAID เชิงฮาร์ดแวร์ ปัจจุบันมีการ์ดควบคุม RAID ในตลาดอยู่บ้างที่รองรับ NVMe แต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่มาก จากพัฒนาการของ RAID เชิงฮาร์ดแวร์ในช่วงเริ่มต้นนี้ และการปรับเปลี่ยนมาใช้ NVMe ของหน่วยงานต่าง ๆ จะทำให้การออกแบบสถาปัตยกรรมการทำงานจะต้องมีการพิจารณาต่อไปว่าจะรองรับขีดความสามารถในการทำงานในระดับสูงนี้ได้อย่างไร ไม่ว่าจะผ่าน HCI เชิงซอฟต์แวร์อย่าง vSAN, Ceph, RAID เชิงซอฟต์แวร์จาก Linux หรือ LVM mirroring หรือแม้แต่ระบบจำลองข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงอย่าง SQL always on หรือ Oracle ASM mirroring หลายคนอาจแย้งว่าระบบการทำงานเชิงซอฟต์แวร์เหล่านี้ยังควรมีอยู่ต่อไปร่วมกับชุดควบคุม RAID เชิงฮาร์ดแวร์ เนื่องจากชุดควบคุมเชิงฮาร์ดแวร์สามารถป้องกันข้อผิดพลาดได้เฉพาะจุดเท่านั้น

 การปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี NVMe จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านจากสถาปนิก IT และเจ้าของแอพพลิเคชั่น เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการทำสำเนาข้อมูล (Redundancy) ไว้ในทุกส่วนของการทำงาน ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การประมวลผลไปจนถึงระบบเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SLA ที่กำหนดไว้

<pการกำหนดมาตรการการทำสำเนาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในระดับจัดเก็บข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อแอพพลิเคชั่นมีการแชร์ทรัพยากรบันทึกข้อมูล ระบบการทำงานแบบเฉพาะตัวจะขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ในกรณีของเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง การย้ายมาใช้ระบบ SW HCI อย่าง vSAN อาจดูสมเหตุสมผลมากกว่า เนื่องจาก vSAN มีระบบทำสำเนาข้อมูลแยกย่อยในระดับ VM และทำให้สามารถปกป้อง VM จากข้อผิดพลาดของโหนดจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 2 ส่วน หากบริษัทต้องอาศัยอาร์เรย์แฟลชทั้งหมดเพื่อบันทึกข้อมูลจากส่วนกลาง อาร์เรย์แฟลช NVMe ทั้งหมดจะใช้ RAID เชิงซอฟต์แวร์อยู่แล้ว แต่เพื่อเพิ่มการป้องกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับอาร์เรย์ให้ครอบคลุมมากที่สุด ระบบจำลองข้อมูลเพื่อให้พร้อมรองรับการใช้งานในระดับสูงอาจเป็นสิ่งที่สำคัญ

Kingston มีการสอบถามกับลูกค้าอยู่เสมอว่า “คุณมีการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลของคุณอย่างไร"

ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มมีการทดสอบความซับซ้อนของการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมเชิงฮาร์ดแวร์ไปเป็นสถาปัตยกรรมเชิงซอฟต์แวร์ ลูกค้าบางส่วนเลือกซื้อระบบทดสอบ ในขณะที่อีกส่วนซึ่งไม่มากนักเลือกที่จะเขียนแพคเกจสื่อบันทึกข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์สำหรับ Linux ของตัวเองขึ้นเพื่อใช้จัดการศูนย์ข้อมูลของตน

สำหรับหลาย ๆ บริษัท ระบบทำงานเชิงซอฟต์แวร์ครอบคลุมไปถึงชุดควบคุม RAID ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานที่สมเหตุสมผล ยังมีประเด็นอีกมากมายที่ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาและตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการสื่อบันทึกข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์จึงเริ่มให้บริการผ่านระบบออนไลน์อย่างจริงจัง

#KingstonIsWithYou

บทความที่เกี่ยวข้อง