การรับรองจาก Kingston และ Intel

Kingston® มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Intel® มาเป็นเวลาหลายปี และมีส่วนร่วมในการกำหนดสถาปัตยกรรมหน่วยความจำร่วมกับ Intel มาตั้งแต่ปี 1998 เพื่อสนับสนุนระบบการทดสอบยืนยันและกำหนดโครงสร้างการผลิตสำหรับเทคโนโลยี และชิปเซ็ตด้านด่วยความจำของ Intel ทั้งระบบ ดาวน์โหลด PDF

หน่วยความจำ ValueRAM จาก Kingston ผ่านการทดสอบแล้วโดย Intel

หน่วยความจำ ValueRAM® จาก Kingston ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับหน่วยความจำของ Intel โดยสามารถทำงานร่วมกับชิปเซ็ตจาก Intel ได้เต็มประสิทธิภาพ หน่วยความจำเหล่านี้มีแจ้งไว้ในรายการเทคโนโลยีหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบ แล้วสำหรับ OEM ในเว็บไซต์ผู้พัฒนาระบบของ Intel Kingston ร่วมกับ Intel เพื่อกำหนดกระบวนการสำหรับทดสอบหน่วยความจำ ValueRAM จาก Kingston เพื่อยืนยันการรองรับการทำงานกับเมนบอร์ดเดสก์ทอปและเซิร์ฟเวอร์จาก Intel ผลการทดสอบจะถูกแจ้งไว้ในรายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบในเว็บไซต์ของ Intel

Kingston ร่วมมือกับ Intel อย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบหน่วยความจำ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2005 บริษัทได้เริ่มจัดส่ง ValueRAM ที่ผ่านการรับรองจาก Intel สำหรับใช้ใช้งานร่วมจากเมนบอร์ดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ Intel ทั้งนี้ Kingston ได้กำหนดหน่วยความจำแต่ละรุ่นไว้เฉพาะกับเลขชิ้นส่วนที่ผลิตจาก Intel ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าที่สั่ง ValueRAM "I part" มั่นใจได้ว่าจะได้รับชิ้นส่วนรุ่นเดียวกับที่แจ้งในรายการตรวจสอบหน่วยความ จำของ Intel นอกจากนี้ผู้ซื้อยังได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนจาก Intel และบริการทางเทคนิคจาก Kingston

Intel ถือว่าหน่วยความจำเป็นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบ เซิร์ฟเวอร์ จึงได้เริ่มโครงการตรวจสอบหน่วยความจำมาตั้งแต่ปี 1999 บริษัทผู้จัดหาหน่วยความจำที่ต้องการตรวจสอบหน่วยความจำของตนจะต้องจัดส่ง หน่วยความจำไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบของ Intel จากนั้นหน่วยความจำจะผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด เช่น การทำงานภายใต้แรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน หลังจากผ่านการทดสอบทั้งหมด Intel จะแจ้งเลขชิ้นส่วนที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมกับรายละเอียดหน่วยความจำและ DRAM ที่ใช้

เกณฑ์การทดสอบแบบเต็มของ Intel

หน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบของ Intel จะถูกทดสอบการทำงานภายใต้กระแสไฟฟ้าและรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันเต็ม ประสิทธิภาพในการทำงานที่ระบุ Intel หรือบุคคลภายนอกอาจเป็นผู้ดำเนินการทดสอบหน่วยความจำ

หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวแทนจำหน่าย ValueRAM ที่เบอร์ (877) 435-8726