Chứng nhận Kingston và Intel

Kingston® đã có mối quan hệ công việc vững chắc nhiều năm với Intel® và đã làm việc với Platform Memory Operation (Hoạt động bộ nhớ nền tảng) của Intel từ năm 1998 để hỗ trợ thử nghiệm xác thực và tiền đề sản xuất cho toàn bộ phổ công nghệ bộ nhớ và chipset mới của Intel. Tải xuống tờ dữ liệu.

Bộ nhớ Kingston ValueRAM được Intel thử nghiệm

Nhiều mô-đun bộ nhớ ValueRAM của Kingston ® được thử nghiệm để đáp ứng các thông số kỹ thuật của Intel về mô-đun bộ nhớ cho tương thích với các chipset Intel. Những mô-đun này được công bố trên danh sách công nghệ bộ nhớ được thử nghiệm cho các OEM trên trang web nhà phát triển của Intel. Kingston làm việc với Intel để triển khai một quá trình cũng thử nghiệm mô-đun bộ nhớ Kingston ValueRAM cho tương thích với bo mạch máy tính để bàn và máy chủ của Intel. Kết quả được công bố trên các danh sách bộ nhớ được thử nghiệm dành cho từng bo mạch trên trang web của Intel.

Kingston đã luôn tham gia vào chương trình xác thực bộ nhớ của Intel và tháng 5 năm 2005, Kingston đã bắt đầu xuất xưởng các mô-đun ValueRAM đã được Intel xác thực cho các bo mạch chủ máy chủ của Intel. Kingston xác định các mô-đun được xác thực với một mã sản phẩm cụ thể của Intel.

Khách hàng đặt hàng "linh kiện I" ValueRAM được đảm bảo nhận được đúng linh kiện được công bố trên danh sách xác thực bộ nhớ của Intel và cũng sẽ nhận được đầy đủ lợi ích hỗ trợ kỹ thuật của Intel và Kingston.

Intel xem vai trò của bộ nhớ trong máy chủ là rất quan trọng và bắt đầu chương trình xác thực bộ nhớ vào năm 1999. Các nhà cung cấp bộ nhớ có nhu cầu xác thực mô-đun bộ nhớ của mình phải gửi chúng đến phòng thí nghiệm xác thực của Intel để hoàn tất một loạt các thử nghiệm nghiêm ngặt dưới những thay đổi về điện áp và nhiệt độ. Khi đạt tất cả các thử nghiệm, Intel công bố mã sản phẩm được xác thực cùng với chi tiết về mô-đun đó, bao gồm DRAM cụ thể được sử dụng.

Tiêu chí thử nghiệm ĐẦY ĐỦ của Intel

Các mô-đun bộ nhớ đạt các tiêu chí thử nghiệm ĐẦY ĐỦ của Intel là đã vượt qua thử nghiệm về điện và chức năng trên toàn thông số kỹ thuật nhiệt độ điện áp dành cho sản phẩm. Thử nghiệm mô-đun bộ nhớ có thể được thực hiện bởi Intel hoặc một bên thứ ba.

Nếu bạn yêu cầu một giải pháp mà chưa được công bố, vui lòng chuyển tiếp yêu cầu đó cho người đại diện ValueRAM của bạn tại số (877) 435-8726.