support category memory cards
SDHC Ultimate - SD10 (SD10)

SDHC Ultimate - SD10 - การสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย

Warning: Formatting your flash card will erase all data files! 

FORMAT ON DEVICE (i.e. Digital Camera)
Most devices that support flash cards (i.e. camera) will have a format utility. Before using this feature, make sure the flash card capacity and type is supported by the device. Also make sure the format (e.g., FAT32) options offered by the device are compatible with other device you might plan to pair the flash card with. To format the card, follow the Format instructions provided in the user's manual of the device. 

FORMAT ON WINDOWS PC/NOTEBOOK
Type "This PC" in the Windows search window and press Enter. Locate and highlight the drive that corresponds with the card reader containing the flash card. Then with the right mouse button, right-click the drive and select "Format" from the pop-up menu to access the format utility. 

Choose the file system that is appropriate for the card size and the device you plan to pair the flash card with. Note, 2GB and below (standard capacity) should use FAT, 4GB to 32GB (High Capacity) typically use FAT32. With capacities 64GB and above (Extended Capacity), we recommend using exFAT. Once you make this selection, click Format to complete the format process. 

FORMAT ON macOS PC/NOTEBOOK

If you are using a card reader connected to a macOS system, open the "Go" menu and double-click on Utilities (If you do not see Utilities, double-click on Applications and then double-click the Utilities folder). Double-click on the Disk Utility icon. On the Disk Utility Dialog box, select the flash card's active partition. Note: There will be two listings for the card, the first one is the active partition and the second is the volume label. Click the erase tab located on the right side of the screen. Using the Volume Format drop-down, select “MS-DOS File System” from the list. Click Erase. 

FAQ: KFC-012611-GEN-07

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

  1. 1. เครื่องบางเครื่องไม่รองรับการ์ดความจุสูง (เช่น 1GB หรือ 2GB) เครื่องหลายเครื่อง รวมทั้งรุ่นใหม่ ๆ อาจมีการ์ดรีดเดอร์ในตัวสำหรับรองรับการ์ดตามความจุที่กำหนด ความจุของการ์ดอาจเกิดกว่าข้อจำกัดนี้และอาจต้องอัพเกรดเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลอัพเกรดเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. 2. หากคุณมีกล้องดิจิตอลหรือการ์ดรีดเดอร์ต่อพ่วงที่รองรับการ์ด 2GB ให้ลองต่ออุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถเรียกค้นการ์ดได้ผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วง ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากตัวอ่านภายในเครื่องเอง

FAQ: KFC-012611-GEN-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

If you have data on your card that is important to you, we strongly recommend that you use one of the two possible ways for data recovery (see below). For more information on our warranty policy please visit http://www.kingston.com/company/warranty.asp

    1. Go to www.download.com and do a search for data recovery and download one of the many data recovery utilities, which are fairly simple to use. We suggest trying one of the free versions as they work just as well as the paid versions. Please note: If the computer cannot see the drive in question, unfortunately the recovery software will not be able to see the drive and recovery will not be an option with recovery software. Therefore, if the drive is not recognized, please refer to option 2 below.
    2. Contact a company that specializes in data recovery services such as Driver Savers at www.drivesavers.com and Ontrack at www.ontrack.com just to name a couple or you can do a search on Google for data recovery.

FAQ: KFC-012611-GEN-08

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

อุปกรณ์โฮสต์ SDHC เท่านั้นที่รองรับเมมโมรี่การ์ด SDHC ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับสื่อข้อมูล SDHC หรือไม่ได้จากคู่มือผู้ใช้ช

ภาพด้านล่างใช้โดย SD Card Association เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

* ผลิตภัณฑ์โฮสต์ SDHC สามารถใช้ได้ทั้งเมมโมรี่การ์ด SD และ SDHC

* ผลิตภัณฑ์โฮสต์ SD สามารถใช้ได้เฉพาะเมมโมรี่การ์ด SD ขนาด 2GB หรือต่ำกว่านี้เท่านั้น

FAQ: DFC-011810-1

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

การ์ด Secure Digital รวมทั้งการ์ด SDHC, SDXC และ Micro SD ฟอร์แมตมาจากโรงงานตามมาตรฐานเมมโมรี่การ์ด SD การฟอร์แมตผ่านระบบ Windows, Mac หรือ Linux ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมมโมรี่การ์ด SD และอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

วิธีแก้คือการฟอร์แมตการ์ดผ่านอุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน SDA เช่น กล้องหรือโทรศัพท์ หรือใช้ยูทิลิตี้ฟอร์แมตระบบ SDA ได้จากผู้ให้บริการต่อไปนี้

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

รองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Linux ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับระบบ SDA

 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:
SD/SDHC SDXC
Windows Windows 8 Windows 8
  Windows 7 Windows 7
  Windows Vista Windows Vista (SP1 หรือใหม่กว่า)
  Windows XP Windows XP (SP2 หรือใหม่กว่า) ที่ติดตั้งข้อมูลอัพเดตระบบไฟล์ exFAT (KB955704)
     
Mac Mac OS X (v10.8 MountainLion) Mac OS X (v10.8 MountainLion)
  Mac OS X (v10.7 Lion) Mac OS X (v10.7 Lion)
  Mac OS X (v10.6 SnowLeopard) Mac OS X (v10.6.5 Snow Leopard หรือใหม่กว่า) พร้อมการอัพเดตระบบไฟล์ exFAT
  Mac OS X (v10.5 Leopard for Intel Mac)  

 

จากหัวข้อตัวเลือก ขอแนะนำให้เลือกการฟอร์แมตแบบ "QUICK" และตั้งค่าขนาดการปรับฟอร์แมตเป็น "ON"

FAQ: KFC-051911-SDF-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

นี่เป็นข้อจำกัดของระบบ FAT หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลมากขึ้นไปยังการ์ดนี้ คุณจะต้องลบข้อมูลที่มีอยู่ในการ์ดและสร้างโฟลเดอร์ขึ้นในการ์ดเพื่อคัดลอกไฟล์ลงไป หลังดำเนินการตามนี้ คุณจะสามารถโอนข้อมูลลงในการ์ดได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถฟอร์แมตการ์ดใหม่เป็นระบบ FAT32 ทั้งนี้อุปกรณ์ของคุณที่ใช้ร่วมกับการ์ดจะต้องรองรับระบบไฟล์นี้

FAQ: KFC-012611-GEN-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Depending on what the device supports, you may be running into a incompatibility related issue. To confirm, you should refer to your device’s user manual for assistance. Please see below for more details.

Card Type - With various card types available, it's important to make sure you are using one that is supported by your device. For example, some card types include: SDHC, SDXC, and SDUC. Although some devices may support all three card types, older devices may only support one or two. Please check your devices user manual to confirm which card types it supports.

Card Capacity - Along with card types, there is also card capacity. With card capacities ranging from less than 2GB up to 128TB and above, it is important to confirm which capacities are supported by the device in question.

File System - The File System can also cause support related symptoms. With the various card capacities comes different File Systems, such as FAT, NTFS, and exFAT to name a few. Please check your devices user manual to confirm which File Systems are supported. If your card is utilizing an unsupported File System, you may be able to resolve by reformatting the card with a compatible File System.

FAQ: KFC-012711-GEN-04

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Kingston ไม่ได้จำหน่ายสื่อบันทึกข้อมูลแฟลชแบบกำหนดรหัสผ่านไว้ รหัสผ่านอาจถูกกำหนดขึ้นโดยโปรแกรมภายนอกหรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถค้นข้อมูลได้ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อปลดล็อคหรือใช้รหัสล็อคของโทรศัพท์มือถือเพื่อปลดล็อค

FAQ: KFC-012611-GEN-06

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

พิกัดตัว X เป็นหน่วยวัดประสิทธิภาพของการ์ด โดยใช้เป็นตัวหารความเร็วในการเขียนข้อมูลของการ์ดที่ 150KB/s* กล่าวคือคุณสามารถระบุความเร็วในการเขียนข้อมูลของการ์ดได้โดยการคูณค่าตัว X ด้วย 150KB/s เช่น

50X = 50(ตัวคูณ) x 150KB/วิ = 7.5 MB/วิ

* 1 KB = 1,000 ไบต์; 1 MB = 1 ล้านไบต์

FAQ: KFC-012611-GEN-05

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ เราไม่ได้ผลิตแฟลชการ์ดไว้ใช้เป็นอุปกรณ์บู๊ต ดิสก์ภายในหรือสื่อข้อมูลสำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการ

FAQ: KFC-011911-GEN-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

The Windows exFAT file system is supported natively on Windows 7 and above and macOS X 10.6.6 and above. 


FAQ: KGF-022811-GEN-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640