Notiamo che stai visitando il sito del Regno Unito. Ti piacerebbe invece visitare il nostro sito principale?

SSD esterno Kingston IronKey Vault Privacy 80

Configurazione dell'SSD esterno Kingston IronKey Vault Privacy 80

SSD esterno Kingston IKVP80ES crittografato con cavi e custodia da viaggio

Seguendo questa guida, sarà possibile configurare un drive SSD esterno IronKey Vault Privacy 80 in modo semplice e rapido.

Contenuto della confezione:

  • Drive SSD esterno IronKey Vault Privacy 80
  • Due cavi USB 3.2 Gen 1; un cavo da USB-C®1 a USB-C, più un cavo da USB-C a USB-A
  • Una guida rapida
  • Una pratica custodia da viaggio in cui poter inserire tutti i componenti

Per iniziare

Usare il cavo con il connettore compatibile con il proprio computer.

Collegare il drive VP80ES a qualsiasi porta USB 3.0 disponibile sul computer. Il drive eseguirà un test automatico, quindi visualizzerà una schermata di selezione della lingua. Selezionare la lingua preferita e toccare il segno di spunta per procedere al passaggio successivo.

Pisanie ręczne na klawiaturze VP80ES z polem hasła z gwiazdkami

Ustawianie hasła administratora

NW następnym kroku utworzysz i potwierdzisz hasło administratora. Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków i może zawierać cyfry, litery i spacje.

Wprowadź hasło na klawiaturze dotykowej VP80ES. Dotknij przycisku ABC lub 123, aby przełączać się między klawiaturami alfabetycznymi i numerycznymi.

Potwierdź hasło, dotykając znacznika wyboru.

Po ustawieniu hasła administratora możesz używać dysku VP80ES do przechowywania i odczytywania ważnych plików. Możesz także ustawić zewnętrzny dysk SSD jako „tylko do odczytu”, dotykając ikonę kuli ziemskiej, aby uzyskać dostęp do opcji językowych lub dotykając ikonę koła zębatego, aby zmienić ustawienia zaawansowane (np. dodanie hasła użytkownika).

Connessione del drive VP80ES al sistema

Dopo aver inserito il drive VP80ES, è necessario connetterlo al sistema premendo il pulsante "Connect" sullo schermo. Sul drive VP80ES verrà visualizzata una nuova schermata e sul sistema connesso dovrebbe risultare disponibile un drive di storage denominato KINGSTON. Per disconnettere il drive, toccare il pulsante "Lock and Disconnect" per rimuoverlo in sicurezza.

La procedura è completata. Ora che il drive SSD esterno IronKey Vault Privacy 80 è configurato, è possibile iniziare a salvare e proteggere i dati importanti in tutta sicurezza.

#KingstonIsWithYou #KingstonIronKey

Video correlati

Articoli correlati