Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Chính sách về quyền riêng tư (EMEA)

Kingston là một tổ chức toàn cầu gồm một nhóm các tổ chức liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc thuộc quyền kiểm soát chung với Kingston Technology Company, Inc. Theo đó, những phần đề cập trong Chính sách về quyền riêng tư này và những nơi khác trên website này đến ‘Kingston’, ‘của chúng tôi’ ‘hoặc chúng tôi’ ‘có nghĩa là Kingston Technology Company, Inc. và các tổ chức liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc thuộc quyền kiểm soát chung với Kingston Technology Company, Inc., tùy theo ngữ cảnh. Chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân về bạn do Kingston thu thập.

Mọi thông tin cá nhân do Kingston thu thập trong Khu vực kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh được kiểm soát bởi Kingston Technology Europe Co LLP và/hoặc Kingston Digital Europe Co LLP, cả hai đều có trụ sở tại Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Vương quốc Anh.

Theo Điều 27 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU, Kingston Technology International Ltd đã được chỉ định làm đại diện của Kingston tại Liên minh châu Âu về các vấn đề bảo vệ dữ liệu (xem chi tiết liên hệ bên dưới).

‘Thông tin cá nhân' có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng.

Kingston hiểu rằng bảo mật thông tin cá nhân của bạn là một điều rất quan trọng, chính vì vậy mà chúng tôi đã biên soạn Chính sách về quyền riêng tư này để giải thích:

 • Khi nào chúng tôi thu thập thông tin
 • Loại, cách thức và lý do mà chúng tôi thu thập thông tin
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin
 • Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai
 • Các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn.

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin?

Kingston có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn giao tiếp với chúng tôi chẳng hạn như (nhưng không chỉ bao gồm những việc sau):

 • Truy cập hoặc duyệt xem bất kỳ website nào, tài sản web hoặc chức năng trên web do Kingston hoặc bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của chúng tôi trực tiếp tạo ra hoặc quản lý
 • Đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Kingston, làm việc với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật
 • Liên lạc với chúng tôi qua e-mail, điện thoại, fax hoặc theo cách khác
 • Đăng ký sản phẩm Kingston của bạn hoặc trả lời cuộc khảo sát ý kiến
 • Tham gia chương trình khuyến mãi của Kingston, bao gồm nhưng không chỉ là, chương trình giảm giá, cuộc thi, v.v.
 • Yêu cầu hoặc đăng ký nhận thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cho dù là với Kingston hay một đại lý của Kingston
 • Khi bạn gặp trực tiếp hoặc trao danh thiếp cho chúng tôi tại một hội chợ thương mại, triển lãm, sự kiện doanh nghiệp, cuộc họp, hội nghị, sự kiện PR, hội thảo đào tạo hoặc công nghệ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác

Quyền phản đối của bạn

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ (bao gồm cả thông tin cá nhân mà chúng tôi đã chuyển cho người khác) cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Khi nhận được ý kiến phản đối của bạn, chúng tôi sẽ dừng việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc một bên thứ ba, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và nói rõ lý do bạn phản đối.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các phương thức sau:

Email: [email protected]

Điện thoại: +44 (0) 1932 738888

Loại thông tin, cách thức và lý do chúng tôi thu thập?

Tổng quát

Trừ các trường hợp mà chúng tôi sẽ giải thích trong đoạn sau, chúng tôi không thu thập các thông tin cá nhân, trừ khi những thông tin như vậy được bạn cung cấp cụ thể và có chủ ý. Thông tin này thường được thu thập khi bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, đăng ký sản phẩm của bạn trên website, cung cấp thông tin trên một website, tài sản web hoặc chức năng trên web do Kingston trực tiếp tạo ra hoặc kiểm soát hoặc thông qua sự hiện diện của Kingston trên một mạng xã hội, trả lời cuộc khảo sát, tham gia sự kiện khuyến mãi (kể cả các cuộc thi), trao đổi thư từ với chúng tôi, nói chuyện về một vấn đề về dịch vụ qua điện thoại với một nhân viên, đăng ký nhận thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của Kingston cho dù là với Kingston hay một đại lý của Kingston, hoặc khi chúng tôi gặp bạn tại các cuộc họp hoặc sự kiện. Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ và sử dụng những thông tin mà chúng tôi cần để đáp ứng yêu cầu của bạn và các sở thích và mục tiêu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm, khi bạn đã đồng ý, cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm. Chúng tôi chủ yếu sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng với bạn và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, điều hành công việc kinh doanh có hiệu quả và để giúp cho việc trải nghiệm trên mạng và sử dụng dịch vụ của bạn tốt hơn và phù hợp với từng người hơn.

Nếu bạn đã từng đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và đã xem website sau khi đi theo một đường dẫn trong một email mà bạn nhận được từ chúng tôi, thì chúng tôi có thể sử dụng một cookie hướng đối tượng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn bạn quan tâm đến những sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của chúng tôi. Cookie hướng đối tượng chỉ thu thập dữ liệu về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào mà bạn đã thể hiện sự quan tâm cụ thể. Dữ liệu liên quan đến sự quan tâm của bạn đối với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ được gửi cho một bên thứ ba, bên này sẽ ghi lại dựa trên hồ sơ hiện có về việc bạn đồng ý nhận thư từ tiếp thị từ chúng tôi.

Mua sản phẩm

Khi mua sản phẩm qua website, chúng tôi sử dụng một quy trình đăng ký yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi họ và tên của bạn, thông tin thanh toán và chuyển hàng (bao gồm nhà của bạn hoặc địa chỉ thực khác, tên thành phố hoặc thị trấn của bạn, số điện thoại của bạn, địa chỉ e-mail của bạn hoặc thông tin cá nhân khác). Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện hợp đồng nhằm cung cấp cho bạn các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình tại điểm thu thập, bạn sẽ không thể mua sản phẩm qua website.

Đăng ký sản phẩm

Khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, loại sản phẩm, số sêri và ngày mua hoặc thông tin nhận dạng sản phẩm khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của mình, bao gồm việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ và thông tin cho bạn và lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể đăng ký sản phẩm trên website; tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Thông tin liên lạc cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn để hoàn tất và hỗ trợ việc bạn mua hàng của chúng tôi, để tạo điều kiện và nâng cao việc sử dụng website, để giao tiếp với bạn (bao gồm việc gửi các thông tin tiếp thị nếu bạn đã đồng ý) và để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để trả lời mọi câu hỏi bạn có thể có và cung cấp cho bạn thông tin về các chế độ ưu đãi đặc biệt được cung cấp qua website nếu bạn đã đồng ý. Thông tin liên lạc cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các nhân viên của chúng tôi và cho các bên thứ ba tham gia vào việc hoàn tất giao dịch của bạn, việc giao hàng cho bạn hoặc việc hỗ trợ sử dụng website cho bạn.

Thông tin thẻ tín dụng

Khi bạn đặt mua bất kỳ sản phẩm nào qua website của chúng tôi hoặc tại một hội chợ thương mại hoặc xin RMA (Ủy quyền Trả lại Hàng hóa) trên website của chúng tôi, bạn có thể được chuyển đến dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba để cung cấp thông tin về thẻ tín dụng của bạn bao gồm số thẻ tín dụng, mã bảo mật thẻ (còn gọi là mã CVV2, CVC2, CID), thời hạn thẻ và địa chỉ thanh toán. Thông tin này được sử dụng để thực hiện hợp đồng nhằm cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và vì lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thu tiền mà bạn đã đến hạn phải trả cho chúng tôi. Dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba tuân thủ hoàn toàn với Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Công nghiệp Thẻ Thanh toán (PCI DSS) đối với việc xử lý thanh toán.

Khảo sát ý kiến trên mạng

Để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn (bao gồm thông tin nhận dạng, thông tin liên lạc và cách sử dụng dữ liệu) để gửi cho bạn các bản khảo sát ý kiến trên mạng. Các bản khảo sát ý kiến này hỗ trợ lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu thêm về trải nghiệm của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Câu trả lời của bạn cho các bản khảo sát này được coi là thông tin bí mật. Nếu bạn không muốn tham gia vào một cuộc khảo sát ý kiến, bạn chỉ cần từ chối khi được hỏi.

Thông tin cập nhật về sản phẩm và e-mail quảng cáo

Chúng tôi thường xuyên gửi các thông tin cập nhật về sản phẩm hoặc các email quảng cáo để phục vụ cho các khách hàng hiện tại của mình, và đến các cá nhân đã đăng ký hoặc đồng ý nhận những thông tin cập nhật và email như vậy. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn (bao gồm căn cước và thông tin liên lạc) để gửi cho bạn bản tin và e-mail định kỳ liệt kê các ưu đãi đặc biệt, chương trình khuyến mãi và mặt hàng chỉ khi bạn đồng ý nhận các e-mail này. Nếu bạn đã đồng ý nhận các e-mail này và muốn ngừng nhận chúng trong tương lai, hãy làm theo các hướng dẫn ngừng nhận được cung cấp trong e-mail hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website và thực hiện theo hướng dẫn để thực hiện các thay đổi thích hợp.

Trao đổi thông tin

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để góp ý, nhận xét, hỏi han hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có thể lưu lại các thông tin đó và thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích chính đáng là xử lý các câu hỏi của bạn, đáp ứng yêu cầu của bạn và cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

Ghé thăm website của chúng tôi

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định mỗi khi bạn truy cập vào website. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ (tag), nhật ký máy chủ và công nghệ khác để thu hoặc lưu trữ thông tin này. Chúng tôi thu thập thông tin này để có thể hiểu rõ hơn về việc mọi người đang sử dụng website như thế nào và để nâng cao chất lượng tổng thể của trải nghiệm trên mạng của người dùng.

Dữ liệu được thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học (Dữ liệu tổng hợp) có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập một tính năng trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp đó là thông tin cá nhân sẽ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này.

Cookie

Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi. Để biết về các thông tin trên cookie mà chúng tôi sử dụng và mục đích mà chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.

Tập tin Nhật ký

Tập tin nhật ký ghi lại một loạt các thay đổi liên quan đến thời gian truy cập của khách trên website. Các thay đổi này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Địa chỉ IP, phiên bản và loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, các trang đã truy cập, các trang nhập/xuất, các website giới thiệu, loại hệ điều hành, thông tin nhân khẩu học, tốc độ kết nối, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để biết khách truy cập của chúng tôi đang sử dụng website như thế nào và để biết chúng tôi phải sửa đổi website như thế nào để phục vụ khách hàng của mình tốt hơn. Thông tin này được thu thập tự động khi bạn truy cập vào website.

Dữ liệu điều hướng

Khi bạn duyệt website và các trang của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về kỹ thuật, sử dụng và duyệt xem của bạn để biết bạn đã xem trang nào và thời lượng của các tính năng khác nhau mà bạn dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo điều kiện thuận lợi và cải tiến website; để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật; để cung cấp, hoặc thuê một bên thứ ba cung cấp nội dung chuyên ngành hoặc nội dung quảng cáo liên quan và/hoặc đưa ra các đề nghị cho bạn trên website và các trang của bên thứ ba; và cho các mục đích nội bộ của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành các website bên thứ ba thông tin liên quan đến số lượng người dùng kết nối đến website từ website của họ.

Địa chỉ IP và thông số kỹ thuật hệ thống

Khi bạn truy cập website, các máy chủ của chúng tôi có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để quản trị và xử lý sự cố hệ thống, bảo đảm sự tuân thủ của người dùng với các quy định về dịch vụ của chúng tôi, điều tra các vi phạm bảo mật và biên soạn thông tin không nhận dạng cá nhân ẩn danh ví dụ như bao nhiêu người dùng đã truy cập website chẳng hạn.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích vì đó mà chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ phù hợp đối với thông tin cá nhân, chúng tôi xem xét lượng, bản chất và mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, rủi ro tổn hại tiềm tàng từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, các mục đích mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được các mục đích đó thông qua các cách thức khác không, và những yêu cầu pháp lý liên quan. Trong một số trường hợp bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn. Xem mục “Các quyền của bạn” dưới đây để biết thêm thông tin.

Chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập như thế nào?

Tổng quát

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một mục đích cụ thể sẽ chỉ được lưu lại và sử dụng cho mục đích đó, trừ khi bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó cho một số mục đích khác, như mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này. Đôi khi chúng tôi cũng chia sẻ thông tin ẩn danh không nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba về cơ sở dữ liệu người dùng của mình. Trừ khi có quy định trong Chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không trao đổi, chia sẻ, cho thuê, bán hoặc cho thông tin về bạn cho các bên thứ ba.

Các đơn vị liên kết của chúng tôi

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các pháp nhân thuộc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của chúng tôi hoặc các pháp nhân có chung quyền kiểm soát với chúng tôi. Những đơn vị liên kết này chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách về quyền riêng tư này và cho mục đích và lý do mà chính sách đặt ra.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một số công ty nhất định có cung cấp dịch vụ cho Kingston. Ví dụ (nhưng không chỉ là) chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và ngân hàng của chúng tôi để xử lý dữ liệu được thu thập về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn quan tâm sẽ được sử dụng bởi công ty quản lý danh sách thư khách hàng của chúng tôi, và tên cùng địa chỉ của bạn sẽ được tiết lộ cho dịch vụ giao hàng mà chúng tôi sử dụng để giao sản phẩm khi bạn mua trên website của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba này sẽ có quyền tiếp cận thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện chức năng của mình nhưng không được sử dụng những thông tin này cho các mục đích khác.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác để họ có thể cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý với việc này bằng cách đánh dấu chọn vào ô liên quan trên biểu mẫu mà chúng tôi dùng để thu thập thông tin của bạn.

Thực thi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc sử dụng thông tin đó trong phạm vi bắt buộc phải tiết lộ hoặc sử dụng và trong phạm vi cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của Kingston và bảo vệ các lợi ích pháp lý và kinh doanh chính đáng của Kingston, và các quyền, tài sản và nhân viên của công ty.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền, bao gồm việc để đáp ứng các cuộc điều tra an ninh quốc gia hoặc thực thi luật pháp, hoặc các bên thứ ba phù hợp khác liên quan đến các cuộc điều tra hình sự, điều tra lừa đảo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các hoạt động phi pháp đáng ngờ khác, hoặc có thể là bắt buộc theo luật liên quan hoặc vì lý do cần thiết một cách hợp lý.

Thông tin tổng hợp chung

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp chung về website cho các đối tác công ty, nhà đầu tư, cơ quan quảng cáo của chúng tôi hoặc những người khác. Thông tin tổng hợp chung bao gồm nhưng không chỉ là số lượng người dùng website, doanh thu bao gồm cả các khoản thanh toán của người dùng, số liệu thống kê sử dụng và phản hồi của người dùng. Thông tin tổng hợp chung không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào mà có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Thay đổi quyền kiểm soát

ITrong trường hợp một công ty khác thâu tóm cổ phần chi phối của Kingston hoặc nếu chúng tôi trải qua một số sự kiện thay đổi quyền kiểm soát khác như sáp nhập, vỡ nợ, phá sản, hoặc thụ lý tài sản, chúng tôi bảo lưu quyền đưa bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên quan đến người dùng (kể cả thông tin cá nhân) vào số tài sản chuyển giao cho công ty mua lại. Mọi chủ sở hữu mới của công ty chúng tôi đều được quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách tương tự như chúng tôi đặt ra trong Chính sách về quyền riêng tư này, và sẽ phải xem trọng việc bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn và đối xử với thông tin đó theo luật và cho mục đích được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư này.y, and shall be required to respect the security of your personal information and treat it in accordance with the law and for the purposes specified in this Privacy Policy.

Quyền riêng tư của trẻ em

Website này tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân Trên mạng của Trẻ em Hoa Kỳ (US Children’s Online Privacy Protection Act) và tất cả các luật và quy định hiện hành khác về bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em trên Internet. Chúng tôi không cho phép người dưới 18 tuổi tạo tài khoản người dùng.

TDo đó, trừ khi được pháp luật yêu cầu, website không cố ý thu thập, duy trì, hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không: (i) tạo hoặc cố gắng tạo một tài khoản trên website, (ii) đăng ký bất kỳ dịch vụ thuê bao nào, hoặc (iii) mua bất kỳ sản phẩm nào qua website.

Thông tin cho phụ huynh/Người giám hộ

Là một phụ huynh hoặc người giám hộ, bạn có thể yêu cầu Kingston loại bỏ thông tin cá nhân liên quan đến con của bạn đã được gửi mà không có sự đồng ý của bạn hoặc do khai sai tuổi của con. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Tất cả các yêu cầu như vậy phải ghi rõ tên người dùng, mật khẩu, và địa chỉ e-mail mà con bạn đã gửi rồi gửi tới:

Email: [email protected]

Điện thoại: +44 (0) 1932 738888

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở đâu

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được truyền sang, lưu trữ tại, xử lý tại hoặc truy cập từ các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ và/hoặc Vương quốc Anh (UK). Mỗi khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn ra khỏi EEA, Thụy Sĩ và/hoặc UK, chúng tôi bảo đảm một mức độ bảo vệ tương tự sẽ được thực hiện bằng cách bảo đảm rằng ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau đây được thực hiện:

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia được Ủy ban Châu Âu, Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ hoặc Văn phòng Ủy viên Thông tin của Vương quốc Anh coi là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân; hoặc

Khi chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các hợp đồng cụ thể được Ủy ban Châu Âu, Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ hoặc Văn phòng Ủy ban Thông tin của Vương quốc Anh phê duyệt để giúp đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân tiếp tục được hưởng lợi từ mức độ bảo vệ cao khi được chuyển ra ngoài EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh.

Khung bảo mật dữ liệu EU - Hoa Kỳ & Thụy Sĩ - Hoa Kỳ cùng Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong Khung bảo mật dữ liệu EU - Hoa Kỳ

Kingston cùng một số công ty con và tổ chức liên kết của Kingston được nêu tại đây tuân thủ Khung bảo mật dữ liệu EU - Hoa Kỳ (DPF EU-US), Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và Khung bảo mật dữ liệu Thụy Sĩ - Hoa Kỳ (DPF Thụy Sĩ-US) như quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Kingston đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ chứng nhận tuân thủ với các Nguyên tắc khung về quyền riêng tư dữ liệu của EU-US (Nguyên tắc DPF EU-US) liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Khu vực kinh tế châu Âu, dựa trên DPF EU-US, và từ Vương quốc Anh, dựa trên Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US. Kingston đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ chứng nhận tuân thủ với các Nguyên tắc khung về quyền riêng tư dữ liệu của PDF Thụy sĩ-US (Nguyên tắc của DPF Thụy Sĩ-US) liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa trên DPF Thụy Sĩ-US. Nếu có xung đột giữa các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư này và Nguyên tắc của DPF EU-US và/hoặc Nguyên tắc của DPF Thụy Sĩ-US, các Nguyên tắc đó sẽ có quyền ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Khung quyền riêng tư dữ liệu (DPF) và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/.

Trong trường hợp chuyển tiếp sang các bên thứ ba, Kingston sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân vì các mục đích đã chỉ định và có giới hạn. Kingston tuân thủ Nguyên tắc của DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US đối với tất cả các hoạt động chuyển tiếp dữ liệu cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, bao gồm cả các điều khoản trách nhiệm pháp lý trong việc chuyển tiếp.

Theo Nguyên tắc của DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và Nguyên tắc của DPF Thụy Sĩ-US, Kingston lưu trữ và xử lý tất cả Dữ liệu cá nhân từng nhận được từ EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ dựa trên chứng nhận DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US, đồng thời dựa trên các Nguyên tắc của DPF. Tuân thủ DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US, Kingston cam kết giải quyết các khiếu nại liên quan đến Nguyên tắc của DPF về việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi trân trọng yêu cầu mọi chủ thể dữ liệu EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy sĩ nằm tại EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy sĩ và có mong muốn gửi câu hỏi hoặc khiếu nại, trước tiên hãy liên hệ với chúng tôi bằng email theo địa chỉ [email protected] hoặc bằng thư bưu chính đến địa chỉ sau:

Kingston Technology Europe Co LLP
Attention: Privacy Compliance
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

Mọi câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân vui lòng gửi đến Kingston theo địa chỉ đã cung cấp ở trên. Kingston sẽ điều tra và hồi đáp hoặc cố gắng giải quyết khiếu nại và tranh chấp về việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo các nguyên tắc trong Chính sách quyền riêng tư này trong vòng một khoảng thời gian hợp lý, không quá 30 ngày sau khi nhận được câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn. Tuân thủ DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US, Kingston cam kết hợp tác và tuân theo lời khuyên tương ứng từ ban phụ trách được thành lập bởi Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu (DPA) của EU, Văn phòng Ủy viên Thông tin ("ICO") của Vương quốc Anh và Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang (FDPIC) của Thụy Sĩ về các khiếu nại chưa được giải quyết liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhận được dựa trên DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US.

Các cá nhân thuộc phạm vi bảo vệ của chương trình DPF có thể theo đuổi phán quyết trọng tài có tính ràng buộc để giải quyết một số loại yêu cầu giới hạn. Để biết thêm thông tin về quy trình trọng tài DPF, vui lòng truy cập trang web của DPF. Để tìm hiểu thêm về cách theo đuổi phán quyết trọng tài có tính ràng buộc thông qua Ban trọng tài DPF, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf.

Kingston chịu sự điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) liên quan đến sự tuân thủ của Kingston với DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US. Trong một số trường hợp nhất định, Kingston có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân theo những yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm việc để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật.

Bảo mật

Kingston thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép, hoặc thay đổi, tiết lộ hoặc tiêu hủy trái phép thông tin người dùng. Chúng tôi hạn chế truy cập thông tin cá nhân của bạn với các nhân viên cần biết thông tin đó để điều hành, phát triển hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và website. Các máy chủ của chúng tôi được bảo vệ bởi tường lửa và được đặt ở cơ sở cất giữ dữ liệu an toàn để tăng thêm mức bảo mật.

Chúng tôi sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để xác thực lẫn nhau, mã hóa dữ liệu và bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu. Mặc dù không máy tính nào an toàn 100% trước các cuộc tấn công bên ngoài, chúng tôi tin rằng các bước mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn có thể làm giảm đáng kể khả năng xảy ra các sự cố bảo mật đến một mức độ thích hợp cho loại thông tin liên quan.

Tính toàn vẹn

Trong quá trình đăng ký tài khoản trực tuyến, bạn có thể xem xét lại, thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đã gửi. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng thông tin của chúng tôi về bạn là càng chính xác càng tốt và khuyến khích bạn kịp thời cập nhật thông tin của bạn nếu có thay đổi. Bạn có thể truy cập thông tin của mình bất kỳ lúc nào bạn để cập nhật, sửa đổi hoặc xóa mọi thông tin không chính xác bằng cách truy cập tài khoản của mình qua website.

Quyền của bạn

Cũng như Quyền phản đối của bạn được trình bày tại gần phần đầu của Chính sách về quyền riêng tư này, bạn cũng có những quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

Quyền truy cập và quyền chỉnh sửa

Bạn có quyền được biết chúng tôi có đang xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không, chúng tôi nắm giữ loại thông tin cá nhân nào của bạn, chúng tôi dự định xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích gì, chúng tôi dự định lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu và chúng tôi đã cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho ai (là những người mà chúng tôi có thể gọi là người nhận hoặc loại người nhận thực tế).

INếu thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin không chính xác nào bằng cách truy cập tài khoản của bạn trên website, hoặc bạn có thể gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi sửa chữa.

Quyền được xóa bỏ

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi, qua email hoặc điện thoại, xóa bỏ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn (kể cả thông tin cá nhân mà chúng tôi đã chuyển cho người khác) nếu:

 • Chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân để thực hiện việc mà vì đó chúng tôi thu thập; hoặc
 • Bạn đã rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân; hoặc
 • Chúng tôi không còn có lợi ích chính đáng trong việc nắm giữ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn
 • Chúng tôi đã xử lý thông tin cá nhân của bạn trái pháp luật; hoặc
 • Bạn phản đối việc sử dụng PII của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp và chúng tôi không có lý do nào khác để xử lý thông tin cá nhân của bạn; hoặc
 • Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ được gửi bởi một người dưới 13 tuổi vào thời điểm đó.

Khi được bạn yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do nào trong những lý do ở trên, chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ thông tin ở mức độ nhiều nhất mà luật cho phép. Tuy nhiên, vì chúng tôi thường giữ thông tin liên quan đến các giao dịch trong quá khứ vì lợi ích chính đáng của việc lưu giữ hồ sơ kinh doanh và để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình, chúng tôi không thể xóa bỏ tất cả các thông tin của bạn. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng văn bản chúng tôi đã giữ lại dữ liệu nào, lý do giữ lại và chúng tôi định giữ lại trong bao lâu.

Quyền hạn chế việc xử lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi, qua email hoặc điện thoại, không xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc hạn chế cách thông tin được xử lý (kể cả thông tin cá nhân mà chúng tôi đã chuyển cho người khác) nếu:

Bạn không muốn chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong khi chúng tôi đang kiểm tra tính chính xác của những thông tin đó; hoặc

Chúng tôi đã xử lý thông tin cá nhân của bạn mà không có một cơ sở hợp pháp để thực hiện điều đó nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn; hoặc

Bạn đã phản đối chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác ngoài mục đích tiếp thị trực tiếp và chúng tôi đang xem xét liệu chúng tôi có một cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không; hoặc

Chúng tôi không cần thông tin cá nhân của bạn nữa nhưng bạn cần chúng tôi giữ lại để có thể thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ một khiếu nại pháp lý.

Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp và có quyền chuyển PII đó cho một người kiểm soát khác. Bạn có quyền được chuyển trực tiếp thông tin cá nhân đó cho một người kiểm soát dữ liệu khác nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân theo một định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các quyền của mình qua các phương tiện sau:

Email: [email protected]

Điện thoại: +44 (0) 1932 738888

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không thực hiện việc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các quyền hợp pháp và sau khi thông báo cho chúng tôi về việc chúng tôi không thực hiện giải quyết các lo ngại của bạn, thì bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát liên quan của quốc gia nơi bạn sống, nơi bạn làm việc hoặc nơi mà việc xâm phạm quyền của bạn được cho là đã xảy ra. Bạn cũng có quyền kiện chúng tôi hoặc bất cứ ai mà chúng tôi đã chuyển thông tin cá nhân của bạn cho họ ra tòa nếu bạn tin rằng chúng tôi (hoặc bên mà chúng tôi đã chuyển thông tin cá nhân của bạn cho họ) đã không thực hiện việc xử lý thông tin cá nhân theo các quyền hợp pháp của bạn. Vụ kiện đó có thể được thụ lý tại tòa án của quốc gia nơi bạn sống hoặc nơi mà chúng tôi (hoặc bên mà chúng tôi đã chuyển thông tin cá nhân của bạn cho họ) đặt trụ sở.

Thỉnh thoảng trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các website của bên thứ ba. Nếu bạn đi theo một liên kết đến bất kỳ trong số những website này, xin lưu ý rằng những website này có các chính sách riêng tư của riêng họ và rằng chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với những chính sách này. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn gửi đi bất kỳ thông tin cá nhân nào đến những website này.

Người đại diện EU

Ngoài [email protected], bạn chỉ có thể liên hệ với Kingston Technology International Ltd (KTIL) về các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Có thể liên hệ với KTIL tại:

Kingston Technology International Ltd
Stratus House,
Unit 1, IDA College Park,
Blanchardstown Road North,
Dublin 15, D15 PEC4,
Ireland

Email: [email protected]

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể sẽ thỉnh thoảng cập nhật Chính sách về quyền riêng tư của mình bằng cách đăng một phiên bản mới lên website. Chúng tôi khuyến khích bạn xem website thường xuyên để biết thông tin về các bản sửa đổi của Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu bạn phản đối sự thay đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi thì bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương thức nào ghi ở trên để cho biết ý kiến phản đối của bạn.

Chính sách này được cập nhật lần gần nhất vào ngày 30tháng 8 năm 2023