Chứng nhận ISO 9001 là một sự công nhận trên toàn thế giới về chất lượng nhất quán và ưu việt của Kingston về dịch vụ khách hàng, cũng như bảo đảm các sản phẩm chất lượng cao bao gồm sản phẩm nâng cao bộ nhớ và các sản phẩm lưu trữ dữ liệu.

ISO 9001 Compliant

Các trụ sở của Kingston Technology tại Hoa Kỳ đã liên tục được chứng nhận ISO 9001 kể từ lần đánh giá đầu tiên vào năm 1994. Các cơ sở Kingston khác đã đăng ký ISO bao gồm Vương quốc Anh, Ireland, Đài Loan và Trung Quốc.

Kingston trải qua các cuộc kiểm tra thường xuyên bởi các chuyên viên đánh giá ISO từ bên thứ ba, khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên của mình. Kết quả của các cuộc kiểm tra này được sử dụng để nâng cao và củng cố hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.

Chương trình chất lượng của chúng tôi là bằng chứng từ số khách hàng hài lòng ngày càng tăng của chúng tôi. Kingston phấn đấu để duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành này bằng cách liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình.
 Chúng tôi chia sẻ các lợi ích từ chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi với khách hàng và tự hào về cam kết của mình để làm khách hàng hài lòng.

ISO 9001 và các chứng nhận liên quan
Kingston, Fountain Valley, ISO 9001 KTFVISO9001.pdf
Kingston, Trung Quốc, ISO 9001 KTCN_ISO9001.pdf
Kingston, Đài Loan, ISO 9001 KTTW-ISO9001.pdf
Kingston, Vương quốc Anh, ISO 9001 KTUK-ISO9001.pdf
Kingston, Ireland, ISO 9001 KTCIE-ISO-9001.pdf
Kingston, Đài Loan, IECQ QC 080000 KTTW-QC080000.pdf
Kingston, Đài Loan, ANSI/ESD S20:20 KTTW-ANSI-ESD-S2020.pdf