Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Mô-đun DRAM Design-In được tạo ra cho các nhà thiết kế và xây dựng hệ thống

Được thiết kế theo thông số kỹ thuật JEDEC (tiêu chuẩn công nghiệp) với các cấp độ thương mại DDR3, DDR3L, DDR4 và DDR5 với giải pháp DIMM và SODIMM không ECC không có bộ đệm*.

  • Định mức nguyên vật liệu được kiểm soát - Được khóa để đảm bảo tính nhất quán trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm (DRAM, PCB).
  • Hỗ trợ PCN - Thông báo thay đổi sản phẩm giúp nhắc nhở 90 ngày trước khi hết hạn sử dụng.
  • Hỗ trợ Kỹ thuật - Nhóm hỗ trợ kỹ thuật khu vực để cung cấp phản hồi nhanh.
  • Quản lý vòng đời - Dựa trên dự báo hàng quý với khả năng hiển thị lộ trình sản phẩm cho 8 quý.
  • Phân tích Lỗi - Hỗ trợ mức 1/2.
  • Chế độ bảo hành** – Được bảo hành 5 năm và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

Yêu cầu cung cấp thông tin

Tùy chọn mô-đun thiết kế cho máy

Loại bộ nhớ

 
Tốc độ (MT/s)
Dung lượng
Tổ chức DRAM
Mật độ DRAM
Bậc Mô-đun
Loại Mô-đun
Tùy chọn VLP
Tùy chọn Hard Gold***
DDR3 1.5V
DDR3 1.5V
1600
4GB
512Mx8
4Gbit
1R
DIMM/SODIMM
DDR3 1.5V
DDR3 1.5V
1600
8GB
512Mx8
4Gbit
2R
DIMM/SODIMM
DDR3L 1.35V
DDR3L 1.35V
1600
4GB
512Mx8
4Gbit
1R
DIMM/SODIMM
DDR3L 1.35V
DDR3L 1.35V
1600
8GB
512Mx8
4Gbit
2R
DIMM/SODIMM
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
2666/3200
4GB
512Mx16
8Gbit
1R
DIMM/SODIMM
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
2666/3200
8GB
1Gx8
8Gbit
1R
DIMM/SODIMM
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
2666/3200
16GB
1Gx8
8Gbit
2R
DIMM/SODIMM
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
2666/3200
8GB
1Gx16
16Gbit
1R
DIMM/SODIMM
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
2666/3200
16GB
2Gx16
16Gbit
1R
DIMM/SODIMM
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
2666/3200
32GB
2Gx16
16Gbit
2R
DIMM/SODIMM
DDR5 1.1V
DDR5 1.1V
4800/5200/5600
8GB
1Gx16
16Gbit
1R
DIMM/SODIMM
Không
DDR5 1.1V
DDR5 1.1V
4800/5200/5600
16GB
2Gx8
16Gbit
1R
DIMM/SODIMM
Không
DDR5 1.1V
DDR5 1.1V
4800/5200/5600
32GB
2Gx8
16Gbit
2R
DIMM/SODIMM
Không
 
DDR3 1.5V
DDR3 1.5V
DDR3L 1.35V
DDR3L 1.35V
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
DDR4 1.2V
DDR5 1.1V
DDR5 1.1V
DDR5 1.1V