Hitachi - HA8000 70W (KD/UD)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  512 MB (Removable)

 • Tối đa

  4 GB

 • 512MB Standard:

  256 MB
  256 MB
 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Pentium D Intel E7230

GSJ070KD-L645921

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn