Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

ASRock - Server Board X570D4I-2T

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  PCIe 4.0

  SSD M.2 NVME 2280 (Heat Sink)

 • 4 Socket(s)

 • AMD Ryzen 3 3rd Gen

  AMD Ryzen 5 3rd Gen

  AMD Ryzen 7 3rd Gen

  AMD Ryzen 9 3rd Gen

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model and number of modules installed.
 • This system supports ECC or non-ECC memory depending on which processor is installed. Mixing ECC and non-ECC modules is not recommended. Please refer to manual or CPU specifications for additional information.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn