Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

ASRock - Server 1U-Open19-N19 SKU Rv2

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  PCIe 4.0

 • 4 Socket(s)

 • AMD Ryzen 3 3000/4000/5000

  AMD Ryzen 5 3000/4000/5000

  AMD Ryzen 7 3000/4000/5000

  AMD Ryzen 9 3000/4000/5000

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model and number of modules installed.
 • For ECC support please see motherboard manual. Mixing ECC and non-ECC modules is not recommended.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn