Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

ASUS - W480EI-IM-A Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

  SSD M.2 NVME 2242 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 2260 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 2280 (Heat Sink)

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 10th Gen Intel W480

  Intel Core i5 10th Gen Intel W480

  Intel Core i7 10th Gen Intel W480

  Intel Core i9 10th Gen Intel W480

  Intel Xeon W-1200 Intel W480

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • The Intel Xeon processors support ECC and non-ECC memory. Mixing ECC and non-ECC within the same system is not recommended. Core i series processors only support non-ECC memory.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.
 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). Maximum configurations require a 64-bit operating system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn