QNAP - NAS Servers TS-464U-RP-8G

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Non-removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • 8GB Standard:
  8GB(NON-REMOVABLE)

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • Intel Celeron N5095/N5105

TS-464U-RP-8G

Lưu ý cấu hình quan trọng

System memory not upgradeable.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn