HP/HPE - Edgeline EL8000t Converged Edge System

configurator results memory

  • Slots for HPE Edgeline e920t Blade Server

  • Thông số Bus

    SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  • 2 Slot(s) for HPE Edgeline e920t Blade Server

Lưu ý cấu hình quan trọng

Chassis supports up to 4 HPE ProLiant e910 Blade Servers

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn