Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - Latitude 6430u

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 2GB Standard:

  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 3667U Intel QM77

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • System supports both DDR3 1333MHz and 1600MHz memory, but will only run at fastest supported memory speed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn