Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

QNAP - NAS servers TS-453 Pro

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • System Memory:

  2GB Standard:

  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron J1900

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed.
 • If more than one module is installed, both modules must be identical.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn