Ổ cứng SSD server Kingston trong một tủ rack

Thách thức

Với trên 2,4 triệu lượt truy cập website mỗi tháng cộng với lượng truy cập từ 270.000 thành viên diễn đàn, Hardwareluxx đối mặt với thách thức phải phân chia khối lượng công việc trên các máy chủ web và MySQL chạy riêng biệt trên các phần cứng khác nhau.

Giải pháp? Sử dụng máy ảo với ổ cứng SSD của Kingston

Để tăng hiệu năng của các ứng dụng web, Hardwareluxx đã quyết định thay thế một dãy ổ cứng HDD cũ của mình bằng ổ cứng SSD. Trước đó, Hardwareluxx đã mua ổ cứng SSD doanh nghiệp từ Kingston nên họ đã tìm hiểu xem ổ cứng SSD DC500M có thể giúp tăng tốc hiệu năng của các máy ảo như thế nào để giúp các ứng dụng web quan trọng hoạt động nhanh hơn.

Khám phá xem Hardwareluxx đã giải quyết sự tăng trưởng nhu cầu lưu lượng web bằng cách sử dụng ổ cứng SSD Kingston như thế nào.

Tải về nghiên cứu tình huống của Hardwareluxx

#KingstonIsWithYou

Hỏi Chuyên gia

Kingston có thể mang đến cho bạn một ý kiến độc lập để xem cấu hình mà bạn hiện đang sử dụng hoặc dự định sử dụng có phù hợp cho tổ chức của bạn hay không.

Ổ cứng SSD Doanh nghiệp

Chúng tôi đưa ra lời khuyên về những lợi ích mà ổ cứng SSD sẽ mang đến cho môi trường lưu trữ cụ thể của bạn và ổ cứng SSD nào là phù hợp nhất cho khối lượng công việc của bạn đòi hỏi sự cân bằng về hiệu năng IOPS đọc và ghi ngẫu nhiên cao.

Hỏi Chuyên gia về ổ cứng SSD

Bộ nhớ Máy chủ

Chúng tôi đưa ra lời khuyên về những lợi ích của việc cấu hình máy chủ của bạn cho hiệu năng & dung lượng tối ưu. Các chuyên gia cấu hình của Kingston có kiến thức và tài nguyên để hỗ trợ nhu cầu nâng cấp bộ nhớ của bạn.

Hãy hỏi chuyên gia về bộ nhớ

Bài viết liên quan