For information about how COVID-19 has affected our business operations, click here.

Bộ giải mã mã sản phẩm bộ nhớ

Thông tin sau đây được thiết kế để giúp bạn nhận biết các mô-đun bộ nhớ Kingston® ValueRAM® bằng quy cách kỹ thuật.

DDR4 Server Premier

(PC4-2400, PC4-2666, PC4-2933, PC4-3200)

Mã Sản Phẩm: KSM26RD4L/32HAI

 • KSM
 • 26
 • R
 • D
 • 4
 • L
 • /
 • 32
 • H
 • A
 • I
Hiện tất cả Ẩn tất cả
KSM = Kingston Server Premier
 • KSM: Kingston Server Premier
26 = Tốc độ (MT/s)
 • 24: 2400 MT/s
 • 26: 2666 MT/s
 • 29: 2933 MT/s
 • 32: 3200 MT/s
R = Loại Mô-đun
 • E: DIMM không có bộ đệm (ECC)
 • R: DIMM có thanh ghi (không ECC)
 • L: DIMM giảm tải (LRDIMM)
 • SE: SO-DIMM không có bộ đệm (ECC)
D = Bậc
 • S: Bậc Đơn
 • D: Bậc Đôi
 • Q: Bậc Bốn
4 = Loại DRAM
 • 4: x4
 • 8: x8
L = Cấu hình PCB
 • L là DIMM có cấu hình rất thấp
32 = Dung lượng
 • 8GB
 • 16GB
 • 32GB
 • 64GB
 • 128GB
 • 256GB
H = Nhà sản xuất DRAM
 • H: SK Hynix
 • M: Micron
A = Phiên bản Đế DRAM
 • Đế A
 • Đế B
 • Đế E
I = Nhà sản xuất thanh ghi
 • I: IDT
 • M: Montage
 • R: Rambus

DDR4 ValueRAM

(PC4-2133, PC4-2400, PC4-2666, PC4-2933, PC4-3200)

Mã Sản Phẩm: KVR21LR15D8LK2/4HBI

 • KVR
 • 21
 • L
 • R
 • 15
 • D
 • 8
 • L
 • K2
 • /
 • 4
 • H
 • B
 • I
Hiện tất cả Ẩn tất cả
KVR = Kingston ValueRAM
 • KVR: Kingston ValueRAM
21 = Tốc độ
 • 21: 2133
 • 24: 2400
 • 26: 2666
 • 29: 2933
 • 32: 3200
L = Đi ệ n áp th ấ p
 • Trống: 1.2V
 • : TBD
R = Loại Mô-đun
 • E: DIMM Unbuffered (ECC) với Cảm biến nhiệt
 • L: DIMM Giảm tải (LRDIMM)
 • N: DIMM Unbuffered (không ECC)
 • R: DIMM Registered với Tính chẵn lẻ Địa chỉ/Lệnh Chức năng với Cảm biến nhiệt
 • S: SO-DIMM, Unbuffered (Không Ecc)
15 = Độ trễ CAS
 • 15: Độ trễ CAS
D = Bậc
 • S: Bậc Đơn
 • D: Bậc Đôi
 • Q: Bậc Bốn
 • O: Bậc Tám
8 = Loại DRAM
 • 4: x4 chip DRAM
 • 8: x8 chip DRAM
 • 6: x16 chip DRAM
L = Cấu hình
 • Trống: Bất kỳ chiều cao nào
 • H: 31,25mm
 • L: 18,75mm (VLP)
K2 = Kit + số lượng thanh
 • Trống: Mô-đun Đơn
 • K2: Kit Hai Mô-đun
 • K3: Kit Ba Mô-đun
4 = Dung lượng
 • 4: Dung lượng
H = NSX DRAM
 • H: SK Hynix
 • K: Kingston
 • M: Micron
 • S: Samsung
B = Phiên bản
 • B: Phiên bản
I = Được Intel chứng nhận
 • I: Được Intel chứng nhận

DDR3

(PC3-8500, PC3-10600, PC3-12800)

Cách Đọc Mã Sản phẩm ValueRAM

Ví dụ:
Giản đồ Sản phẩm Mới: KVR 16 R11 D4 / 8
Giản đồ Sản phẩm Trước đó: KVR 1600 D3 D4 R11 S / 8G

Giản đồ Sản phẩm Mới áp dụng cho các sản phẩm được phát hành sau ngày 1 tháng 5 năm 2012.

Mã Sản Phẩm: KVR16LR11D8LK2/4HB

 • KVR
 • 16
 • L
 • R
 • 11
 • D
 • 8
 • L
 • K2
 • /
 • 4
 • H
 • B
Hiện tất cả Ẩn tất cả
KVR = Kingston ValueRAM
 • KVR: Kingston ValueRAM
16 = Tốc độ
 • 16: 1600
 • 13: 1333
 • 10: 1066
L = Đi ệ n áp th ấ p
 • Trống: 1,5V
 • L: 1,35V
 • U: 1,25V
R = Loại Mô-đun
 • E: Unbuffered DIMM (ECC)
 • N: DIMM Unbuffered (không ECC)
 • R: DIMM Registered
 • L: DIMM Giảm tải (LRDIMM)
 • S: SO-DIMM
11: Độ trễ CAS
 • 11: Độ trễ CAS
D = Bậc
 • S: Bậc Đơn
 • D: Bậc Đôi
 • Q: Bậc Bốn
8 = Loại DRAM
 • 4: x4 chip DRAM
 • 8: x8 chip DRAM
L = Cấu hình
 • L: 18,75mm (VLP)
 • H: 30mm
K2 = Kit + số lượng thanh
 • K2: Kit Hai Mô-đun
 • K3: Kit Ba Mô-đun
 • K4: Kit Bốn Mô-đun
4 = Dung lượng
 • 4: 4GB
 • 8: 8GB
 • 12: 12GB
 • 16: 16GB
 • 24: 24GB
 • 32: 32GB
 • 48: 48GB
 • 64: 64GB
H = NSX DRAM/Chứng nhận
 • H: Hynix
 • E: Elpida
 • I: Được Intel chứng nhận
B = Phiên bản Đế bán dẫn
 • B: Phiên bản Đế bán dẫn

DDR3 & DDR2

DDR3 (PC3-8500, PC3-10600) & DDR2 (PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400)

Mã Sản Phẩm: KVR1066D3LD8R7SLK2/4G6HB

 • KVR
 • 1066
 • D3
 • L
 • D
 • 8
 • R
 • 7
 • S
 • L
 • K2
 • /
 • 4G
 • H
 • B
Hiện tất cả Ẩn tất cả
KVR = Kingston ValueRAM
 • KVR: Kingston ValueRAM
1066 = Tốc độ
 • 1066: Tốc độ
D3 = Công nghệ
 • D2: DDR2
 • D3: DDR3
L = Đi ệ n áp th ấ p
 • Trống: 1.5V
 • L: 1,35V
 • U: 1,25V
D = Bậc
 • S: Bậc Đơn
 • D: Bậc Đôi
 • Q: Bậc Bốn
8 = DRAM
 • 4: x4 chip DRAM
 • 8: x8 chip DRAM
R = Loại Mô-đun
 • P: Tính chẵn lẻ trên thanh ghi (dành cho mô-đun registered)
 • E: Unbuffered DIMM (ECC)
 • F: FB DIMM
 • M: Mini-DIMM
 • N: DIMM Unbuffered (không ECC)
 • R: DIMM Registered với Tính năng chẵn lẻ Địa chỉ/Lệnh
 • S: SO-DIMM
 • U: Micro-DIMM
7 = Độ trễ CAS
 • 7: Độ trễ CAS
S = Cảm biến nhiệt
 • Trống: Không có Cảm biến nhiệt
 • S: Có cảm biến nhiệt
L = Cấu hình
 • Trống: Bất kỳ chiều cao nào
 • L: 18,75mm (VLP)
 • H: 30mm
K2 = Kit + số lượng thanh
 • Trống: Mô-đun Đơn
 • K2: Kit Hai Mô-đun
 • K3: Kit Ba Mô-đun
4G = Dung lượng
 • 4G: Dung lượng
H = NSX DRAM
 • H: NSX DRAM
B = Phiên bản
 • B: Phiên bản

DDR

(PC2100, PC2700, PC3200)

Mã Sản Phẩm: KVR400X72RC3AK2/1G

 • KVR
 • 400
 • X72
 • R
 • C3
 • A
 • K2
 • /
 • 1G
Hiện tất cả Ẩn tất cả
KVR = Kingston ValueRAM
 • KVR: Kingston ValueRAM
400 = Tốc độ
 • 266
 • 333
 • 400
X72 = X72 ECC
 • X72 = X72 ECC
R = Được đăng ký
 • R = Được đăng ký
C3 = Độ trễ CAS
 • C3: Độ trễ CAS
A = DDR400 3-3-3
 • A: DDR400 3-3-3
K2 = Kit + số lượng thanh
 • K2: Kit Hai Mô-đun
1G = Dung lượng
 • 1G: Dung lượng