Cách tính số lượng ghi lên ổ mỗi ngày (DWPD)

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày (DWPD) cho phép chúng ta sử dụng thông số TBW của một ổ để tính toán số lần dung lượng người dùng của một ổ có thể được ghi mỗi ngày trong khoảng thời gian bảo hành (hoặc một số năm khác), cũng dựa trên khối lượng công việc JEDEC được dùng để xác định TBW1.

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày =

TBW của một SSD tính bằng TB * 1000


365 Ngày * Số năm * Dung lượng người dùng SSD tính bằng GB

 

Đối với một ổ SSD DC400 dung lượng 1,8TB với thời hạn bảo hành giới hạn 5 năm, con số sẽ là

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày =

1432TB * 1000


365 Ngày * 5 * 1800GB

 

= 0,43 hay 43% dung lượng ổ mỗi ngày (đó là 774GB)