Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.
Cách tính số lượng ghi lên ổ mỗi ngày (DWPD)

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày (DWPD) cho phép chúng ta sử dụng thông số TBW của một ổ để tính toán số lần dung lượng người dùng của một ổ có thể được ghi mỗi ngày trong khoảng thời gian bảo hành (hoặc một số năm khác), cũng dựa trên khối lượng công việc JEDEC được dùng để xác định TBW [1].

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày =

TBW của một SSD tính bằng TB * 1000


365 Ngày * Số năm * Dung lượng người dùng SSD tính bằng GB

Đối với một ổ SSD DC400 dung lượng 1,8TB với thời hạn bảo hành giới hạn 5 năm, con số sẽ là

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày =

1432TB * 1000


365 Ngày * 5 * 1800GB

= 0,43 hay 43% dung lượng ổ mỗi ngày (đó là 774GB)

Tham khảo

  1. JESD219: Khối lượng công việc độ bền ổ cứng thể rắn (SSD), Ủy ban JEDEC (http://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd219a). Những khối lượng công việc Khách và Doanh nghiệp này thể hiện một con số tiêu chuẩn để các công ty đánh giá SSD của họ và đưa ra con số TBW mà các SSD của họ hỗ trợ. Lưu ý rằng tải công việc của bạn có thể khác nhau và thông số TBW được đánh giá có thể cao hoặc thấp hơn thời gian quá hạn của khối lượng công việc do WAF duy nhất từ ứng dụng của bạn.

        Back To Top