Cách tính số lượng ghi lên ổ mỗi ngày (DWPD)

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày (DWPD) cho phép chúng ta sử dụng thông số TBW của một ổ để tính toán số lần dung lượng người dùng của một ổ có thể được ghi mỗi ngày trong khoảng thời gian bảo hành (hoặc một số năm khác), cũng dựa trên khối lượng công việc JEDEC được dùng để xác định TBW{{Footnote.N52105}}.

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày =

TBW của một SSD tính bằng TB * 1000


365 Ngày * Số năm * Dung lượng người dùng SSD tính bằng GB

 

Đối với một ổ SSD DC400 dung lượng 1,8TB với thời hạn bảo hành giới hạn 5 năm, con số sẽ là

Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày =

1432TB * 1000


365 Ngày * 5 * 1800GB

 

= 0,43 hay 43% dung lượng ổ mỗi ngày (đó là 774GB)