เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

ข้อความ Data Loss Prevention ที่เขียนอยู่บนกระดาษโน้ตพร้อมกราฟและแผนภาพแยกอยู่บนโต๊ะในสำนักงาน

สิ่งที่คุณควรรู้ขณะกำหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันการสูญหายของข้อมูลของคุณ

ที่ Kingston เรามีการติดตามกรณีการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องข้อมูลกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธุรกิจทุกแห่งที่ต้องดูแลข้อมูลที่อ่อนไหวจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP) เมื่อเร็ว ๆ นี้ Rich Kanadjian ได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้าน DLP ไว้ในบทความชื่อ Dark Reading

ในขณะที่ผู้ประกอบการกำลังปรับตัวสู่การทำงานแบบไฮบริดและวิธีการในการจัดเก็บ จัดการ และเคลื่อนย้ายข้อมูลที่อ่อนไหว ผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ DLP เป็นประจำและใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องข้อมูล เช่น ไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ของ Kingston IronKey และหน่วยความจำ SSD ต่อพ่วงเพื่อยังยั้งอาชญากรรมไซเบอร์ กลยุทธ์ด้าน DLP ที่ดีที่สุดจะสามารถปกป้องลูกค้าของบริษัท พนักงานและการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่สำคัญสามประการที่ Kingston ขอแนะนำสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลักดันแผนงาน DLP ที่มีประสิทธิภาพ:

1. สำรองข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

Kingston IronKey VP80ES ในเวิร์คสเตชั่นพร้อมแฟ้มข้อมูลและปากกา

หลังจากที่ธุรกิจทราบว่ามีข้อมูลประเภทใดอยู่มากและข้อมูลใดที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ พนักงานจะต้องสำรองข้อมูลเป็นระยะ ๆ ภายใต้กระบวนการที่มีความปลอดภัยสูง การทำเช่นนี้จะช่วยปกป้องความเสียหายของไฟล์และการลบไฟล์ข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ การสำรองข้อมูลที่สำคัญที่สุดยังทำให้บริษัทลดความเสี่ยงต่อการถูกกรรโชกทรัพย์เนื่องจากผู้ไม่หวังดีที่ล้วงข้อมูลมาเรียกค่าไถ่ เพื่อให้จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างปลอดภัย คุณมีทางเลือกหลายอย่างแต่สำหรับหลาย ๆ คนคุณสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ กับสื่อบันทึกข้อมูลเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์อย่าง SSD ต่อพ่วง IronKey Vault Privacy 80

2. การให้ความรู้กับพนักงานว่าจุดเปราะบางอยู่ที่ใดบ้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

การประชุมวิดีโอออนไลน์ของทีมงานจากหลายประเทศ หน้าจอวิดีโอคอลกับคนหลาย ๆ คน พร้อมโพรไฟล์ของคนเหล่านี้

สถานการณ์การทำงานแบบไฮบริดทำให้ความเปราะบางของข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ และภัยคุกคามจากผู้ปฏิบัติงานที่เลินเล่อเกิดได้ทุกที่ แม้แต่กับทีมงานที่ประสบความสำเร็จสูงก็อาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือการเขียนรหัสผ่านทิ้งไว้ให้คนอื่นนำไปใช้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น การใช้งานผ่านเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย เช่น ในร้านกาแฟหรือโรงแรม และการใช้ไดรฟ์ USB ที่ไม่ได้เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ ตัวอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบได้บ่อย: พนักงานเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแก่ผู้ไม่ประสงค์ดีโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้บริษัทต้องรับผลกระทบอย่างรุนแรง

ผู้กำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยจะต้องส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีบทบาทที่จริงจังในการปกป้องบริษัทจากการสูญหายหรือถูกล้วงข้อมูล การอัพเดตข้อมูลความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประจำและการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับผู้ปฏิบัติงานจะช่วยในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไดรฟ์เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ Kingston IronKey คือการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากการถูกล้วงหรือการสูญหายของข้อมูลเมื่อพนักงานมีการจัดเก็บข้อมูลที่อ่อนไหวไว้

3. มีแผนการจัดการสถานการณ์ที่รวดเร็ว

นักธุรกิจกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์ระหว่างกันอย่างปลอดภัย

การล้วง แฮ็คและสูญหายของข้อมูลคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมแผนงานหรือเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ มาตรการต่าง ๆ เช่น กระบวนการกู้ข้อมูล การเพิกถอนสิทธิ์ใช้งานจากระยะไกลสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน การแจ้งให้พนักงานหรือลูกค้าทราบได้ทันทีเกี่ยวกับจุดเปราะบางต่าง ๆ หรือการแจ้งเตือนหน่วยงานกำกับดูแลหรือลูกค้าว่าข้อมูลถูกขโมยล้วนเป็นช่องทางที่จะช่วยลดความเสียหายจากการสูญหายของข้อมูลได้ การมีแนวทางการจัดการที่เหมาะสมสามารถลดโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าภัยคุกคามจะหายไป สิ่งจำเป็นคือการกำหนดมาตรการจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้น

Kingston IronKey ออกแบบมาพร้อมมาตรการ DLP เป็นสำคัญ ทำให้เมื่อมีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความพร้อมเต็มที่จึงสามารถลดความเสียหายจากการคุกคามลงได้ แม้ว่าผู้ประกอบการทุกรายจะต้องการมาตรการด้าน DLP ที่เหมาะความต้องการของธุรกิจของตน แต่มาตรการ DLP ในทุก ๆ ด้านก็ควรถูกนำมาปรับใช้ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือเพื่อป้องกันการล้วงข้อมูลและเพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการทำงานให้ปลอดภัย ทั้งข้อมูลที่พักเก็บไว้และอยู่ระหว่างนำส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของ Kingston สำหรับผู้ประกอบการได้ที่

#KingstonIsWithYou #KingstonIronKey

ไอคอน Ask an Expert ของ Kingston บนชิปเซ็ตของแผงวงจร

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง