เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

การขายสินค้าออนไลน์ - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขเหล่านี้

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ( เงื่อนไข)มีผลกับคำสั่งซื้อโดยคุณ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลดิจิตอลติดพ่วง (หากมี) ที่ระบุในคำสั่งดังกล่าว (สินค้า) ที่เราจัดหาให้แก่คุณ)

1.2 กรุณาอ่านเงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งซื้อของคุณถึงเรา เงื่อนไขเหล่านี้ระบุถึงข้อจำกัดความว่าเราคือใคร แนวทางของเราในการจัดหาสินค้าให้แก่คุณ แนวทางที่คุณและเราสามารถแก้ไขหรือสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงระหว่างเรา ( สัญญาข้อตกลง) ขั้นตอนดำเนินการหากเกิดปัญหาหรือมีข้อมูลที่สำคัญอื่นใด หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

1.3 ในบางพื้นที่คุณอาจมีสิทธิ์ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขชุดนี้ และขึ้นอยู่กับสถานะของคุณในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค จะถือว่าคุณเป็นผู้บริโภคหาก:

1.3.1 คุณเป็นบุคคลธรรมดาและ

1.3.2 คุณจัดซื้อสินค้าจากเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นหลัก (ไม่ใช่เพื่อการค้า การทำธุรกิจ เพื่องานฝีมือหรือเพื่อการประกอบอาชีพ)

1.4 ทุกครั้งที่เราใช้คำว่า “ลายลักษณ์อักษร” หรือ “ที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ในเงื่อนไขนี้ ให้รวมถึงข้อความอีเมลด้วย

2. เกี่ยวกับเรา

2.1 Kingston Technology Europe Co LLP หมายเลขบริษัท OC384101 (เราหรือพวกเรา) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ สำนักงานจดทะเบียนของเราตั้งอยู่ที่ Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, England, TW16 7EP หมายเลข UK VAT ของเราคือ GB 163 6314 18

2.2 หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงนี้หรือสินค้าใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางอีเมลได้ที่: [email protected]

3. สัญญาที่เรามีกับคุณ

3.1 หากคุณเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจ สัญญาข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างเราในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อของคุณ คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้อ้างอิงคำแถลง คำมั่น การแสดงออก การรับประกันหรือการให้ประกันใด ๆ ที่มีขึ้นหรือเสนอในนามของเราซึ่งไม่ได้มีระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ และคุณจะไม่อ้างสิทธิ์ใด ๆ จากการให้ข้อมูลผิดโดยประมาทเลินเล่อหรือความไม่รู้ซึ่งอิงจากข้อความใด ๆ ในเงื่อนไขนี้

3.2 เงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาข้อตกลงนี้จัดทำเป็นฉบับร่างภาษาอังกฤษ

3.3 เราอาจทำการจัดแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เป็นภาษาอื่น หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษสำหรับเงื่อนไขฉบับนี้ (และประกาศแจ้งหรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสัญญาข้อตกลงนี้) เป็นสำคัญ

4. การส่งคำสั่งซื้อและการตอบรับ

4.1 กรุณาปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอเพื่อส่งคำสั่ง คำสั่งซื้อแต่ละรายการถือเป็นข้อเสนอจากคุณในการจัดซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

4.2 กระบวนการสั่งของเราช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ก่อนจัดส่งคำสั่งของคุณถึงเรา กรุณาตรวจสอบคำสั่งซื้อโดยละเอียดก่อนทำการยืนยัน

4.3 หลังจากส่งคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลจากเราแจ้งรับทราบ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งของคุณได้รับการตอบรับแล้ว

4.4 การตอบรับคำสั่งซื้อของคุณโดยเราจะมีขึ้นเมื่อสินค้าถูกสั่งจ่ายจากคลังสินค้าของเรา เราอาจยืนยันการตอบรับของเราให้แก่คุณโดยการส่งอีเมลถึงคุณ สัญญาข้อตกลงระหว่างคุณและเราจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสั่งจ่ายสินค้า

4.5 หากเราไม่สามารถจัดหาสินค้าให้แก่คุณไม่ว่าด้วยสาเหตุใด เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าหมดสต็อก ข้อจำกัดด้านทรัพยากรของเราที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่สามารถเตรียมการณ์ล่วงหน้าได้ เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาหรือรายละเอียดสินค้า หรือเนื่องจากเราไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาการจัดส่งที่คุณระบุไว้ หากคุณชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว เราจะคืนเงินให้แก่คุณเต็มจำนวน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่คิดไว้โดยเร็วที่สุด

4.6 หากคุณต้องการแก้ไขรายการสินค้าก่อนจัดส่ง กรุณาติดต่อเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าสามารถเปลี่ยนรายการสินค้าได้หรือไม่ หากทำได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า เวลาจัดหาและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณร้องขอ และจะแจ้งให้คุณยืนยันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าจริงหรือไม่ หากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าหรือผลการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้ คุณอาจต้องการยกเลิกสัญญาข้อตกลงดังกล่าว

5. สินค้าของเรา

5.1 ภาพสินค้าที่ไซต์ของเราจัดไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดแสดงสีให้ถูกต้องมากที่สุด แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์จะแสดงสีได้อย่างถูกต้องตรงตามสีจริงของสินค้า สีของสินค้าของคุณอาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากในภาพ

5.2 บรรจุภัณฑ์สินค้าของคุณอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในภาพบนไซต์ของเรา

5.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปรับแต่งรายละเอียดด้านเทคนิคหรือปรับปรุงรายละเอียดสินค้าเล็กน้อย เช่น เพื่อจัดการปัญหาด้านความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้สินค้าของคุณ

5.4 เราอาจมีการอัพเดตหรือกำหนดให้คุณต้องอัพเดตข้อมูลดิจิตอล โดยข้อมูลดิจิตอลดังกล่าวจะต้องตรงกับรายละเอียดที่เราแจ้งไว้กับคุณก่อนที่จะจัดซื้อ

6. การจัดส่ง การแบกรับความเสี่ยงและสิทธิ์ครอบครอง

6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะมีจัดแสดงให้คุณทราบทางเว็บไซต์ของเรา

6.2 เราอาจติดต่อคุณพร้อมแจ้งวันที่จัดส่งโดยประมาณ ซึ่งจะอยู่ภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากวันที่ที่สินค้าถูกสั่งจ่ายจากคลังสินค้าของเรา ในบางครั้งการจัดส่งสินค้าถึงคุณอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา ดูส่วนความรับผิดชอบในกรณีเหล่านี้ได้จากข้อ 16

6.3 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าหลังจากสินค้าที่เกี่ยวข้องถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ

6.4 คุณเป็นเจ้าของสินค้าหลังจากที่เราได้รับชำระเงินเต็มจำนวน รวมทั้งค่าจัดส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใด ๆ

6.5 หากไม่มีผู้รับ ณ ที่อยู่ของคุณ และไม่สามารถฝากสินค้าไว้ที่จุดรับไปรษณีย์ได้ เรา (หรือผู้จัดส่งของเรา) อาจทำจดหมายแจ้งให้ทราบว่าคุณสามารถปรับแผนการจัดส่งหรือไปรับสินค้าที่คลังสินค้าในพื้นที่ของเราได้อย่างไร

6.6 หากคุณไม่รับสินค้าจากเราที่จัดไว้ให้ หรือหลังจากจัดส่งล้มเหลว และคุณไม่ปรับแผนการจัดส่งหรือมารรับสินค้าจากคลังสินค้า เราอาจติดต่อไปหาคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม หลังจากดำเนินการตามความเหมาะสมแล้ว หากเราไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อปรับแผนการจัดส่งหรือรับสินค้าได้ เราสามารถยกเลิกสัญญาข้อตกลงและให้ดำเนินการต่อไปตามเงื่อนไขในข้อ 10

6.7 เราจัดส่งสินค้าไปยังสหราชอาณาจักร (UK) เท่านั้น

6.8 ห้ามคุณส่งออกสินค้าที่จัดซื้อจากเราไปยังประเทศหรือพื้นที่อื่นที่กฎหมายควบคุมการส่งออกห้ามไว้ หากคุณมีแผนส่งออกสินค้าที่จัดซื้อจากเรา คุณจะต้องขออนุญาตส่งออกตามที่กฎหมายกำหนด (หรือตามขั้นตอนของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) ก่อนทำการส่งออก

7. ราคาสินค้าและการชำระเงิน

7.1 ราคาสินค้า (รวม VAT) จะแจ้งไว้ที่ไซต์ของเราขณะที่คุณส่งคำสั่งซื้อ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าราคาสินค้าถูกต้องขณะที่มีการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบของเรา อย่างไรก็ตาม ดูรายละเอียดการดำเนินการหากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่คุณสั่งได้จากข้อ 7.3

7.2 ราคาสินค้าของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่คุณส่งไว้แล้ว

7.3 เรามีการขายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านทางไซต์ของเรา ดังนั้นแม้ว่าจะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่สินค้าบางส่วนในไซต์ก็อาจมีการแจ้งราคาผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่คุณสั่ง เราจะติดต่อเพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว และจะให้ทางเลือกแก่คุณในการซื้อสินค้าต่อไปตามราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว เราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าจะได้รับคำสั่งเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณยกเลิกการสั่งซื้อ เราจะคืนเงินที่คุณจ่ายไว้ให้แก่คุณ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณผ่านรายละเอียดติดต่อที่คุณแจ้งระหว่างการสั่งซื้อ เราจะถือว่าคำสั่งถูกยกเลิก และจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และคืนเงินที่คุณจ่ายให้แก่คุณ หากเราตอบรับและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณผิดพลาดโดยพบว่ามีข้อผิดพลาดด้านราคาอย่างชัดเจน โดยที่คุณควรจะทราบดีว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เราสามารถขอยกเลิกการจัดส่งสินค้าและคืนเงินตามจำนวนที่คุณจ่ายให้แก่เรา

7.4 คุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

7.5 การชำระเงินค่าสินค้าและการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีขึ้นเมื่อมีการจัดสินค้าแล้ว

8. สิทธิ์ของคุณในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง

8.1 สิทธิ์ของคุณเมื่อสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณซื้อ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การดำเนินการของเรา เวลาที่คุณตัดสินใจยกเลิกสัญญาและสถานะของคุณในฐานะผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มธุรกิจ:

8.1.1 หากสินค้าที่ซื้อมีข้อบกพร่องหรือสำแดงผิด คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง (หรือส่งซ่อมสินค้าหรือเปลี่ยนใหม่ หรือรับบริการใหม่หรือรับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วน) ดูเงื่อนไขใน ข้อ 11 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย และในข้อ 12 หากคุณเป็นผู้ประกอบการ

8.1.2 หากคุณต้องการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงเนื่องจากการกระทำใด ๆ ของเรา หรือสิ่งที่เราบอกกับคุณว่าจะทำ ให้ดูรายละเอียดได้จากข้อ 8.2

8.1.3 หากคุณเป็นผู้บริโภคและเพิ่งเปลี่ยนการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าที่สั่ง ให้ดูเงื่อนไขได้จาก ข้อ 8.3 คุณสามารถขอคืนเงินได้หากคุณอยู่ในช่วงใช้สิทธิ์ยกเลิกสินค้า (cooling off period) แต่อาจต้องมีการหักค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าที่เกิดขึ้น

8.1.4 สำหรับกรณีอื่น ๆ (หากไม่ใช่ความผิดของเรา และคุณไม่ใช่ผู้บริโภครายย่อยที่ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ) ให้ดูรายละเอียดในข้อ 8.6

8.2 หากคุณสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงด้วยสาเหตุที่ระบุในข้อ 8.2.1 ถึง 8.2.3 ต่อไปนี้ สัญญาข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในทันที และเราจะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าสินค้าที่ไม่ได้มีการจัดสรรให้ให้แก่คุณ สาเหตุได้แก่

8.2.1 เราได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา หรือรายละเอียดของสินค้าที่คุณสั่ง และคุณไม่ต้องการรับสินค้าอีกต่อไป

8.2.2 มีความเสี่ยงที่การจัดหาสินค้าอาจมีความล่าช้าอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อยู่ในการควบคุม

8.2.3 คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงเนื่องจากมีบางอย่างผิดพลาดในส่วนของเรา

8.3 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อยคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเปลี่ยนการตัดสินใจได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันและขอรับเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ซื้อออนไลน์ สิทธิ์เหล่านี้อยู่ภายใต้ Consumer Contracts Regulations 2013 ซึ่งมีระบุรายละเอียดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้

8.4 สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคในการเปลี่ยนการตัดสินใจจะไม่มีผลในกรณีของ:

8.4.1 สินค้าที่ปรับแต่งไว้โดยเฉพาะสำหรับคุณ

8.4.2 ข้อมูลเสียง หรือบันทึกวิดีโอหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ปิดผนึก หลังจากสินค้าถูกเปิดผนึกหลังจากที่คุณได้รับสินค้าไปแล้ว

8.5 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย คุณมีเวลา 14 (สิบสี่) วันหลังจากวันที่คุณ (หรือคนที่คุณมอบหมาย) ได้รับสินค้า ยกเว้นหาก:

8.5.1 สินค้าของคุณถูกแยกเป็นการจัดส่งหลายครั้งและไม่ได้รับสินค้าทั้งหมดในวันเดียว ในกรณีนี้คุณมีเวลาจนถึง 14 (สิบสี่) วันหลังจากวันที่คุณ (หรือคนที่คุณมอบหมาย) ได้รับการจัดส่งรายการสุดท้าย

8.5.2 สินค้าของคุณเป็นการจัดส่งแบบปกติตามกรอบเวลาที่ระบุไว้ ในกรณีนี้คุณมีเวลาจนถึง 14 (สิบสี่) วันหลังจากวันที่คุณ (หรือคนที่คุณมอบหมาย) ได้รับการจัดส่งสินค้าชุดแรก

8.6 แม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของเรา และคุณไม่ได้มีสถานะเป็นผู้บริโภครายย่อยที่มีสิทธิ์เปลี่ยนการตัดสินใจได้ (ดูรายละเอียดในข้อ 8.1) คุณยังสามารถสิ้นสุดสัญญานี้ได้ก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ แต่คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เรา สัญญาข้อตกลงนี้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการจัดส่งและจ่ายเงินค่าสินค้าแล้ว หากคุณต้องการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงก่อนเสร็จสมบูรณ์โดยที่ไม่ใช่ความผิดของเรา และคุณไม่ใช่ผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการเปลี่ยนการตัดสินใจ กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งให้เราทราบ สัญญาข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดทันทีและเราจะคืนเงินที่คุณจ่ายเป็นค่าสินค้าซึ่งไม่ได้มีการจัดให้ ทั้งนี้เราอาจหักเงินบางส่วน (หรือในกรณีที่คุณไม่ได้ชำระเงินล่วงหน้า เราอาจคิดค่าใช้จ่ายกับคุณ) ตามสมควรอ้างอิงตามค่าใช้จ่ายสุทธิที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงของคุณ

9. การยกเลิกสัญญาข้อตกลงกับเรา (รวมทั้งกรณีที่คุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่เปลี่ยนการตัดสินใจ)

9.1 กรุณาแจ้งสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงกับเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ส่งอีเมลถึงเราได้ที่: [email protected]

กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการสั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสของคุณ

พิมพ์แบบฟอร์มแล้วส่งถึงเราได้ตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ที่แจ้ง ระบุรายละเอียดสิ่งที่ซื้อ เวลาที่สั่งซื้อหรือได้รับสินค้า ชื่อและที่อยู่ของคุณ

9.2 หากคุณสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดหลังจากสั่งจ่ายสินค้าให้คุณแล้ว หรือคุณได้รับสินค้าแล้ว คุณจะต้องจัดส่งสินค้าคืนให้แก่เรา คุณจะต้องจัดส่งสินค้าคืนให้แก่เราที่ Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการใช้สิทธิ์เปลี่ยนการตัดสินใจ ให้ส่งสินค้ากลับภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากแจ้งให้เราทราบว่าต้องการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง

9.3 เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน:

9.3.1 หากสินค้ามีข้อบกพร่องหรือมีรายละเอียดผิดพลาดหรือ

9.3.2 หากคุณสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาหรือรายละเอียด ความล่าช้าในการจัดส่งเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม หรือเนื่องจากคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากความผิดของเรา

ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมทั้งในกรณีที่คุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ) คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน

9.4 หากคุณมีสิทธิ์ในการคืนเงินภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ เราจะคืนเงินตามราคาที่คุณจ่ายเป็นค่าสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใด ๆ ตามช่องทางที่คุณใช้สำหรับชำระเงิน ทั้งนี้ เราอาจหักเงินบางส่วนจากราคาภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

9.5 หากคุณใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ:

9.5.1 เราอาจลดจำนวนเงินคืนจากราคาสินค้าของคุณ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง) เพื่อให้ตรงกับมูลค่าสินค้าที่ลดลง หากเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ของคุณที่ทางร้านค้าไม่อนุญาต หากเราคืนเงินให้แก่คุณตามจำนวนที่จ่ายก่อนสามารถตรวจสอบสินค้า และพบในภายหลังว่าคุณมีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม คุณจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่เราตามจำนวนที่เหมาะสม

9.5.2 ยอดเงินคืนสูงสุดสำหรับค่าจัดส่งจะพิจารณาจากค่าจัดส่งโดยวิธีการจัดส่งที่มีราคาต่ำที่สุดที่เราจัดไว้

9.6 เราจะคืนเงินพึงจ่ายให้แก่คุณโดยเร็วที่สุด หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ การคืนเงินของคุณจะดำเนินการภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้ากลับจากคุณ หรือวันที่คุณแจ้งให้เราทราบพร้อมหลักฐานยืนยันว่าคุณได้จัดส่งสินค้ากลับให้แก่เราแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสินค้าคืนให้แก่เราได้จากข้อ 9.2

10. สิทธิ์ของเราในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง

10.1 เราอาจสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหาก:

10.1.1 คุณไม่ชำระเงินใด ๆ ให้แก่เราตามกำหนด และไม่ชำระเงินภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบว่าถึงกำหนดการชำระเงิน หรือ

10.1.2 คุณไม่ให้อนุญาตเราจัดส่งสินค้าภายในเวลาที่เหมาะสม

10.2 หากเราสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงภายใต้สถานการณ์ที่ระบุในข้อ 10.1 เราจะคืนเงินให้แก่คุณตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้าเป็นค่าสินค้าที่เราไม่ได้จัดให้ โดยอาจหักเงินหรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิเนื่องจากการละเมิดสัญญาข้อตกลงของคุณ

11. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับสินค้าที่มีตำหนิหากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย

11.1 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหาสินค้าที่เป็นไปตามสัญญาข้อตกลง ติดต่อศูนย์/หน่วยงานให้บริการผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณเกี่ยวกับสินค้า (www.citizensadvice.org.uk) เงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณแต่อย่างใด

11.2 หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปฏิเสธสินค้า คุณจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้แก่เรา (หากสามารถทำได้) หรือเปิดโอกาสให้เราไปจัดเก็บสินค้าจากคุณ โดยเราจะแบกรับค่าจัดส่งหรือจัดเก็บสินค้า

11.3 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ตามคำแถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ Kingston โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

12. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับสินค้าที่มีตำหนิหากคุณเป็นผู้ประกอบการ

12.1 หากคุณเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจและสินค้าที่จัดส่งให้แก่คุณพบว่ามีข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ระบุในคำแถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ Kingston สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ที่นี่(“การรับประกัน”) เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้แก่คุณ หากเราไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า เราจะคืนเงินตามมูลค่าสินค้า ณ ปัจจุบันหรือตามราคาที่จัดซื้อ โดยอิงจากราคาที่ต่ำกว่า การใช้สิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าที่มีปัญหาจะมีการจัดการภายใต้เงื่อนไข (รวมทั้งข้อจำกัดและข้อสงวนใด ๆ ที่มี) การรับประกัน

12.2 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสินค้าที่มีข้อบกพร่องหาก:

12.2.1 คุณมีการใช้งานสินค้าต่อไปหลังจากแจ้งให้เราทราบว่าต้องการเคลมสินค้าที่มีปัญหา

12.2.2 ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามถ้อยคำหรือเอกสารแนะนำของเราเกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตั้ง เดินระบบ ใช้งานหรือดูแลรักษาสินค้า หรือมาตรการในการซื้อขายสินค้าที่เหมาะสม (หากไม่มีเงื่อนไขสำหรับกรณีก่อนหน้านี้กำหนดไว้)

12.2.3 ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการที่เราทำตามแบบแปลน ผลงานออกแบบหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่คุณกำหนด

12.2.4 คุณมีการแก้ไขหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือ

12.2.5 ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการสึกหรอและเสียหายตามสภาพ การจงใจทำให้เสียหาย การละเลยหรือการใช้งานผิดไปจากเงื่อนไขปกติ

12.3 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 12 นี้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณสำหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามการรับประกัน

12.4 เงื่อนไขเหล่านี้ให้มีผลกับสินค้าที่ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนแทนโดยเรา

13. ความรับผิดชอบของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้บริโภครายย่อย

13.1 หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหากเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้จากการละเมิดสัญญาข้อตกลงของเรา หรือความล้มเหลวของเราการดูแลและใช้ทักษะที่เหมาะสม ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน คุณมีหน้าที่ปกป้องและสำรองข้อมูลและอุปกรณ์ใช้งานตามสมควร โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณทั้งโดยสัญญาข้อตกลง โดยการละเมิด (รวมทั้งการเพิกเฉย) หรือโดยสาเหตุอื่นใดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล สารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 13.2

13.2 เราไม่มีกำหนดข้อสงวนหรือข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณหากเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงความรับผิดชอบกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากการละเลยของเรา พนักงานของเรา ตัวแทนหรือผู้รับเหมา การฉ้อโกงหรือการสำแดงเท็จ การละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่ระบุในข้อ 11.1 และผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Consumer Protection Act 1987

13.3 หากข้อมูลดิจิตอลที่มีปัญหาที่เราจัดหาให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลดิจิตอลของคุณ และมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของเราในการดูแลและใช้ทักษะตามสมควร เราจะทำการแก้ไขความเสียหายหรือจ่ายค่าชดเขยให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของเราในการติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่เสนอให้แก่คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่ถูกต้อง หรือจัดเตรียมส่วนประกอบทางระบบเบื้องต้นตามที่เราให้คำแนะนำ

13.4 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย เราจะจัดหาสินค้าให้แก่คุณเพื่อการใช้งานในครัวเรือนเป็นการส่วนตัวเท่านั้น หากคุณใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทางธุรกิจหรือเพื่อจำหน่ายต่อใด ๆ ความรับผิดชอบของเราต่อคุณให้จำกัดตามที่ระบุในข้อ 14

14. ความรับผิดชอบของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้ประกอบการ

14.1 เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการจำกัดหรือกำหนดข้อสงวนความรับผิดชอบของเราสำหรับ:

14.1.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยการละเลยของเรา หรือพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับเหมาของเรา (แล้วแต่กรณี)

14.1.2 การฉ้อโกงหรือสำแดงเท็จ

14.1.3 การละเมิดเงื่อนไขในมาตรา 12 ของกฎหมาย Goods Act 1979

14.1.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Consumer Protection Act 1987 หรือ

14.1.5 กรณีใด ๆ ที่กฎหมายห้ามไม่ให้เรากำหนดข้อสงวนหรือจำกัดความรับผิดชอบ

14.2 นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อ 12.1 เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในมาตร 13 - 15 ของกฎหมาย Sale of Goods Act 1979 ไม่ถือมีผลในที่นี้

14.3 ภายใต้ข้อ 14.1:

14.3.1 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณทั้งโดยสัญญาข้อตกลง โดยเหตุละเมิด (รวมทั้งการละเลย) การละเมิดหน้าที่ตามข้อบังคับหรือโดยเหตุอื่นใด และการสูญเสียผลกำไรหรือความสูญเสียโดยอ้อมหรืออันเป็นผลต่อเนื่องภายใต้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาข้อตกลง

14.3.2 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณไม่ว่าจะโดยสัญญาข้อตกลง เหตุละเมิด (รวมทั้งการละเลย) การละเมิดหน้าที่ตามข้อบังคับ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล สารสนเทศหรือซอฟต์แวร์และ

14.3.3 ความรับผิดชอบทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณ และความสูญเสียอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงนี้ระหว่างเรา ทั้งโดยสัญญาข้อตกลง โดยเหตุละเมิด (หรือการละเลย) การละเมิดหน้าที่ตามข้อบังคับ หรือโดยเหตุอื่นใด ให้จำกัดอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของยอดทั้งหมดที่คุณจ่ายเป็นค่าสินค้าภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้

15. เราสามารถใช้ข้อมูลของคุณได้อย่างไรบ้าง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น

16. สิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเรา

16.1 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความบกพร่องในการดำเนินการ หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือข้อผูกมัดใด ๆ ภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือกิจการใด ๆ ที่ไม่อยู่ในการควบคุมตามสมควรของเรา (สิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเรา)

16.2 หากสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเราเกิดขึ้นและมีผลต่อการดำเนินการของเราภายใต้พันธะผู้พันในสัญญาข้อตกลงนี้:

16.2.1 เราจะติดต่อหาคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบและ

16.2.2 พันธะกรณีของเราภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ให้ระงับลง และเวลาในการดำเนินการตามพันธะผูกพันของเราให้ยืดออกไปตลอดที่ยังเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมของเรา หากสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเรามีผลต่อการจัดส่งสินค้าของเราให้แก่คุณ เราจะกำหนดเวลาจัดส่งใหม่ให้แก่คุณหลังจากพ้นเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมของเรา

17. บททั่วไป

17.1 เราอาจโอนสิทธิและหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ให้แก่หน่วยงานอื่น เราจะติดต่อหาคุณเพื่อแจ้งให้ทราบแผนดำเนินการนี้ หากคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งยกเลิกสัญญาข้อตกลงภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบ และเราจะคืนเงินที่คุณชำระค่าสินค้าไว้ล่วงหน้าหากยังไม่ได้มีการจัดสินค้าให้แก่คุณ

17.2 คุณสามารถโอนสิทธิ์หรือหน้าที่ของคุณภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่นเมื่อได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

17.3 สัญญาข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเรา ทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงหรือในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ

17.4 เนื้อหาในแต่ละย่อหน้าของเงื่อนไขนี้ให้มีผลแยกเฉพาะ หากศาลหรือหน่วยงานปกครองที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยว่าเงื่อนไขข้อใดขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไขที่เหลือให้มีผลโดยสมบูรณ์ตามเดิม

17.5 หากเราไม่เรียกร้องให้คุณดำเนินการใด ๆ อันเป็นพันธะผูกพันของคุณภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ในทันที หรือหากเราล่าช้าในการดำเนินการใด ๆ กับคุณเมื่อคุณละเมิดสัญญาข้อตกลง จะไม่ถือว่าคุณได้รับการยกเว้นหรือตัดสิทธิ์เราในการดำเนินมาตรการกับคุณในภายหลัง เช่น หากคุณไม่ได้ชำระเงิน และเราไม่ได้ติดตามทวงหน้าและยังคงจัดสินค้าให้ เรายังสามารถเรียกให้คุณชำระเงินได้ต่อไปในภายหลัง

17.6 เงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและของพื้นที่ที่คุณอาศัย โดยคุณสามารถยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ กับเราได้ผ่านศาลของอังกฤษ หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อาศัยในเวลส์ สก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ คุณยังสามารถเรียกร้องกับบริษัทได้ผ่านทางศาลของประเทศที่คุณอาศัย และบริษัทสามารถเรียกร้องกับคุณผ่านศาลในประเทศที่คุณอาศัยเช่นกัน

17.7 หากคุณเป็นผู้ประกอบการ ข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากสัญญาข้อตกลงระหว่างเราหรือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือในการกำหนดรายละเอียดใด ๆ (รวมทั้งข้อโต้แย้งหรือการอ้างสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลง) ให้อยู่ภายใต้และพิจารณาตามกฎหมายของอังกฤษ ศาลของอังกฤษให้ถือมีอำนาจตัดสินข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว

กำหนดเวลา

แบบฟอร์มยกเลิก

(กรอกรายละเอียดและส่งคืนแบบฟอร์มนี้หากคุณต้องการเพิกถอนสัญญาข้อตกลงนี้)

To Kingston Technology Europe Co LLP,
Kingston Court, Brooklands Close,
Sunbury On Thames, Middlesex, England, TW16 7EP,
หมายเลขโทรศัพท์: +44 1932 738888
อีเมล : [email protected]

ข้าพเจ้า/เรา [*] ขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้า/เรา [*] ประสงค์จะยกเลิก [*] สัญญาข้อตกลงการขายสินค้าต่อไปนี้ของข้าพเจ้า/เรา [*]/ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริการต่อไปนี้ [*]

สั่งเมื่อ [*]/รับเมื่อ [*] ________________, ________________,

ชื่อผู้บริโภค
__________________________________________________________

ที่อยู่ผู้บริโภค

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ลายมือชื่อผู้บริโภค (เฉพาะในกรณีที่เป็นแบบฟอร์มจัดพิมพ์)

__________________________________________________________

วันที่

__________________

[*] ลบตามความเหมาะสม