Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Sự khác biệt giữa mã hóa dựa trên phần mềm và phần cưng đối với ổ đĩa flash USB là gì?

Mã hóa Dựa trên Phần cứng so với Phần mềm

Kingston® Best Practice series được thiết kế nhằm giúp người dùng sản phẩm Kingston có được trải nghiệm người dùng tuyệt vời nhất có thể. Phiên bản này của Best Practice xóa bỏ sự khác biệt giữa phương thức mã hóa dữ liệu dựa trên phần cứng và dựa trên phần mềm được sử dụng để bảo mật ổ USB.

Ổ USB đã chứng minh giá trị của mình đối với các công ty thuộc mọi quy mô, theo nhiều cách quan trọng. Các ổ này đã đem đến lợi ích rõ rệt với vai trò là công cụ chia sẻ tập tin và lưu động, ổ sao lưu và nhiều chức năng khác.

Bởi vì ổ USB ngày nay có đặc tính dễ sử dụng và lưu động, các dữ liệu nhạy cảm và có giá trị được lưu trữ trong ổ USB có thể dễ dàng bị thất lạc hoặc mất cắp. Nhằm giải quyết sự bất lợi của việc sử dụng ổ USB tiêu dùng tiêu chuẩn để lưu trữ và chuyển dữ liệu kinh doanh, Kingston đã giới thiệu một loạt các ổ USB bảo mật được dành riêng cho việc sử dụng của công ty và doanh nghiệp. Các ổ USB bảo mật và được mã hóa này đã giúp các doanh nghiệp lớn và nhỏ chuyển dữ liệu lưu động của họ một cách an toàn và tin cậy. Việc mã hóa ổ USB có thể thực hiện được theo hai cách khác nhau, bằng phần cứng hoặc phần mềm.

Mã hóa Dựa trên Phần cứng

 • Sử dụng bộ xử lý chuyên dụng được đặt trong ổ cứng được mã hóa
 • Bộ xử lý có chứa bộ tạo số ngẫu nhiên để tạo khóa mã hóa, mà mật khẩu người dùng có thể mở khóa này
 • Nâng cao hiệu năng nhờ mã hóa dỡ tải từ hệ thống máy chủ
 • Mã bảo vệ và thông số bảo mật quan trọng trong phần cứng mã hóa
 • Việc xác thực diễn ra trong phần cứng
 • Hiệu quả về chi phí trong môi trường ứng dụng trung bình và lớn hơn, dễ mở rộng
 • Mã hóa được gắn với thiết bị cụ thể, vì vậy việc mã hóa “luôn hoạt động”
 • Không cần ̣ cài đặt trình điều khiển hoặc phần mềm nào trên máy ̉
 • Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công thường gặp nhất, chẳng hạn như tấn công khởi động nguội, mã độc hại, tấn công vét cạn

Mã hóa Dựa trên Phần mềm

 • Chia sẻ tài nguyên máy tính nhằm mã hóa dữ liệu bằng các chương trình khác trên máy tính – An toàn như máy tính của bạn
 • Sử dụng mật khẩu người dùng làm khóa mã hóa mà tập hợp dữ liệu
 • Có thể yêu cầu cập nhật phần mềm
 • Do dễ bị tấn công vét cạn, máy tính sẽ cố gắng giới hạn số lần thử giải mã nhưng tin tặc có thể truy cập bộ nhớ máy tính và đặt lại bộ đếm lần thử
 • Hiệu quả về chi phí trong môi trường ứng dụng nhỏ
 • Có thể thực hiện được trên tất cả các phương tiện truyền thông