Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Bộ nhớ Kingston dành cho hệ thống chuyên biệt: Mang lại độ tin cậy nổi tiếng

Trong hơn hai thập kỷ qua, Kingston đã thiết kế và sản xuất bộ nhớ tùy biến cho các hệ thống hoặc lớp hệ thống chuyên biệt. Kingston chuyên trách cung cấp các giải pháp bộ nhớ hoạt động lần đầu tiên, mỗi lần, và suốt đời, và đảm bảo khả năng tương thích của bộ nhớ dành cho hệ thống chuyên biệt, mà cũng được bảo hành suốt đời.

Năng lực cốt lõi của Kingston nằm ở chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi, điều này cho phép chúng tôi thiết kế, sản xuất, và cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng của mình. Nhiều công ty Fortune 500® đã tiêu chuẩn hóa dựa vào bộ nhớ Kingston hơn bất cứ thương hiệu bộ nhớ nào khác. Ngoài ra, 10 trên 14 nhà sản xuất hệ thống và thiết bị bán dẫn hàng đầu hiện nay tin cậy vào Kingston.

Vì sao sử dụng bộ nhớ dành cho hệ thống chuyên biệt lại quan trọng?

  • Các chip khác nhau mang lại mức độ hiệu năng khác nhau
  • Khả năng tương thích của chip có thể thay đổi
  • Thử nghiệm được thực hiện trong hệ thống mà trong đó bộ nhớ sẽ được lắp đặt
  • Các hạn chế ở hệ thống chuyên biệt ở chiều cao hoặc chiều rộng của mô-đun
  • Cấu hình phát hiện sự hiện diện

Thương hiệu chip và hiệu năng

Khi Kingston thiết kế một mô-đun bộ nhớ mới cho một hệ thống mới được phát hành, các kỹ sư Kingston thử nghiệm một số thương hiệu chip trên thiết kế mô-đun mới. Thử nghiệm này cho phép chúng tôi xác định thương hiệu chip nào mang lại hiệu năng tốt nhất. Kingston sử dụng một danh mục vật tư được kiểm soát cho các thiết kế mô-đun hệ thống riêng biệt của chúng tôi để mang lại hiệu năng tốt nhất cho hệ thống của bạn.

Khả năng tương thích của chip

Trong khi thử nghiệm hiệu năng chip dành cho hệ thống riêng biệt, Kingston cũng thử nghiệm khả năng tương thích của chip. Khi tốc độ bộ nhớ nhanh hơn, khả năng tương thích của chip ngày càng trở nên quan trọng và thay đổi theo từng hệ thống, do đó, Kingston thử nghiệm một số thương hiệu chip khác nhau trong mỗi hệ thống mà Kingston hỗ trợ và đã phê duyệt danh sách nhà cung cấp các mô-đun của mình.

Ngoài ra, kích thước vật lý của mô-đun ảnh hưởng đến khả năng tương thích của thiết kế. Trong nhiều hệ thống, số lượng chip làm cho mô-đun có thể lắp đặt và tương thích về điện. Thiết kế mô-đun cho khả năng tương thích của chip cũng như số lượng chip cho phép chúng tôi đảm bảo khả năng tương thích tuyệt đối với hệ thống hoặc lớp hệ thống trong đó các mô-đun sẽ được lắp đặt.

Thử nghiệm trong hệ thống

Quy trình kỹ thuật của Kingston bao gồm thử nghiệm từng thiết kế mô-đun mới trong hệ thống mà sau này nó sẽ được sử dụng. Bộ nhớ được thử nghiệm trên bo mạch chủ hệ thống và với các ứng dụng và các hệ điều hành được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống. Đây chỉ là một bước trong quá trình thử nghiệm trước sản xuất gồm bảy bước. Thử nghiệm trong hệ thống cho phép chúng tôi đảm bảo rằng bộ nhớ tương thích với tất cả các khía cạnh của hệ thống mà chúng tôi đang thiết kế bao gồm phần cứng, hệ điều hành và các ứng dụng.

Hạn chế ở hệ thống riêng biệt

Mặc dù hướng dẫn sử dụng cho một hệ thống máy tính có thể nêu rằng hệ thống yêu cầu DIMM đồng bộ PC100 168 chân, nó có thể không đề cập đến các hạn chế ở hệ thống riêng biệt khác. Ví dụ, một số hệ thống có ít không gian trong hộp hệ thống dành cho bộ nhớ hơn. Điều này có thể yêu cầu sử dụng chip cấu hình thấp. Trong một thiết kế chung chung, phù hợp cho tất cả, bạn sẽ nhận được gói chip bình thường. Trong tình huống không gian bị giới hạn, hai mô-đun thậm chí có thể không phù hợp với nhau trong hệ thống đó, hoặc thậm chí tệ hơn, làm nóng quá mức trong hệ thống và dẫn đến hỏng hệ thống. Một tùy chọn phù hợp cho tất cả sẽ không có hiệu quả. Kingston không dựa vào thông số kỹ thuật chung cho các mô-đun; các mô-đun được thiết kế cho các nhu cầu cụ thể của hệ thống mà chúng sẽ được lắp đặt.

Phát hiện sự hiện diện

Để hệ thống máy tính nhận ra mô-đun bộ nhớ, mô-đun phải có một chip trên đó, thông báo các thông số kỹ thuật của mô-đun cho hệ thống. Nếu chip này không được định đúng cấu hình cho hệ thống mà bạn đang lắp đặt các mô-đun, hệ thống sẽ không nhận ra bộ nhớ hoặc có thể nhận thông tin không chính xác về tốc độ của mô-đun.

Thương hiệu bộ nhớ bạn chọn có thể tạo sự khác biệt đáng kể về hiệu năng bạn nhận được từ hệ thống của bạn. Chọn bộ nhớ được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của hệ thống của bạn. Chọn thiết kế mô-đun sở hữu độc quyền của Kingston để có sự tin cậy tuyệt đối.