Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - XC Series Appliance XC640

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  768 GB Reg ECC RDIMMs

  3 TB LRDIMMs (1.5TB w/current Kingston products)

 • CPU 1:

 • CPU 2:

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 12 Socket(s) per CPU

  24 Socket(s) using two CPUs

 • Intel Xeon Scalable 1st/2nd Gen Intel C62x Series

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Only 2nd Generation Intel Xeon Scalable x2xx Processors support memory modules built with 16Gbit DRAM.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.
 • This system supports Registered RDIMM and Load Reduced LRDIMM memory modules. Modules of different memory types CANNOT be mixed within the same system.
 • If only one processor is installed, only 12 DIMM sockets can be populated. With two processors, all 24 DIMM sockets can be populated.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn