Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

QNAP - NAS Servers TS-873AeU-RP

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 2 Socket(s)

TS-873AeU-RP-4G

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Identical pairs of modules must be used for dual module configurations.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.
 • This system supports both ECC and non-ECC memory. Mixing ECC and non-ECC modules is not recommended.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn