Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Sun/Oracle - SPARC T4-1B

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB

 • 8GB Standard:

  2 GB
  2 GB
  2 GB
  2 GB
 • Thông số Bus

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 16 Socket(s)

 • SPARC T4

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn